Tiểu luận Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất , xây dựng nhà không phép

Công tác quản lý nhà nước về đất đai và đô thị còn nhiều hạn chế, yếu kém; Người sử dụng đất, người hoạt động xây dựng chưa thực tốt quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nước. Chưa làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai, xây dùng trong nhân dân. Nhiều chính sách đã ban hành chưa tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và thi hành nghiêm túc. Chưa quan tâm đúng mức cho việc đầu tư cho công tác quản lý, xây dựng bộ máy và chỉ đạo công tác quản lý đất đai và quản lý đô thị. Chưa kịp thời thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai và xây dựng trên địa bàn. Qua tình huống trên đã thấy được những yếu kém trong công tác quản lý đô thị, đất đai của đội ngò cán bộ, công chức của cơ sở từ xã ,phường đến các phòng ban chuyên môn của Thị xã ; những bài học thực tiễn cần rót kinh nghiệm và chấn chỉnh trong công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, đất đai và đô thị của địa phương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY