Tiểu luận Triết học và vấn đề phát huy vai trò nhân tố con người ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

- Nghiên cứu con người Việt Nam hiện nay. Những đặc điểm, chỗ mạnh và chỗ yếu của nó. Làm thế nào phát huy được đầy đủ những ưu điểm và chỗ mạnh, khắc phục được nhanh chóng những chỗ yếu, những nhược điểm, để hòan thành nhiệm vụ của thời kỳ lịch sử và đưa con người Việt Nam lên một bước phát triển cao hơn. - Nghiên cứu con người phải đặt trong các quan hệ không cô lập tách rời ra khỏi xã hội, khỏi các quan hệ, phải tìm ra những quan hệ ràng buộc sự phát triển để từ đó có định hướng cải tạo các quan hệ theo chiều hướng tích cực để cho con người phát huy hết khả năng của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY