Tiểu luận Tình hình sản xuất tại Công ty Lắp máy và xây dựng số 10

Về công tác hạch toán chi phí sử dụng máy thi công: Chi phí máy thi công được theo dõi chi tiết trên TK 6278 (mở chi tiết cho từng công trình, không phản ánh được bản chất của chi phí sử dụng máy thi công) chưa phù hợp với chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp xây lắp. Để hoàn thiện hệ thống TK kế toán doanh nghiệp xây lắp ban hành theo quyết định số 1964 của Bộ Tài chính và đảm bảo tính chính xác cho việc tính giá thành, Công ty cần thiết phải mở TK 623. Chi phí sử dụng máy thi công để theo dõi khoản mục chi phí sử dụng máy thi công cho từng công trình. Các chi phí liên quan đến máy thi công được tập hợp vào bên nợ TK 623.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY