Tiểu luận Tình hình hoạt động, kinh doanh ủy thác nhập khẩu của Công ty COKYVINA

Hoàn chỉnh bộ máy quản lý, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ kinh doanh giỏi nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động nhập khẩu. Đối với nước ta, kinh doanh ngoại thương nói chung và hoạt động nhập khẩu nói riêng hầu như không còn mới mẻ, song trình độ chuyên môn chưa đpá ứng được đòi hỏi về kinh doanh nhất là đối ngoại trong tình hình mới. Khi chuyển sang cơ chế thị trường, điều thiếu nhất là đội ngũ cán bộ kinh doanh giỏi, làm việc có hiệu quả. Việc Công ty tăng cường đào tạo để có được những cán bộ kinh doanh giỏi là nhân tố quyết định đến thành công hay thất bại của Công ty. Hiện nay đa số nhân viên của Công ty còn có những hạn chế về mặt nghiệp vụ, chỉ làm tốt một số công việc nhất định. Công ty cần phát hiện sớm để có biện pháp đào tạo kịp thời nguồn nhân lực có năng lực cao cho phù hợp với công việc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY