Tiểu luận Tìm hiểu hệ thống chính trị

Hệ thống chính trị là một trong ba bộ phận quan trọng cấu thành nên chính trị, nó đóng vai trò duy trì chế độ thống trị của một giai cấp vì lợi ích giai cấp. Nhờ có hệ thống chính trị mà quyền lực được tổ chức và thực thi trong xã hội nhằm duy trì sự ổn định của đời sống xã hội trên tất cả các lĩnh vực trong vòng kiểm tỏa do giai cấp thống trị đặt ra. Tuy nhiên, để phát huy vai trò ấy của hệ thống chính trị mỗi quốc gia lại tổ chức những bộ phận cấu thành, đó là: Đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức liên minh, liên kết đại diện cho các lực lượng khác nhau trong xã hội theo những hình thức và chức năng khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm và tình hình kinh tế - xã hội mỗi quốc gia.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY