Tiểu luận Thực trạng và kiến nghị để hoàn thiện kỹ năng soạn thảo hợp đồng bảo hiểm

Chủ động tiếp cận và tự nâng cao trình độ về mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực bảo hiểm. Phải thấy đƣợc rằng hợp đồng bảo hiểm khó hiểu bởi vì tính chất vốn có của nó, muốn hiểu đƣợc thì bản thân phải tự hoàn thiện, khắc phục điểm yếu của mình trong mối quan hệ với nhà bảo hiểm trên hợp đồng bảo hiểm. Đành rằng, khi thị trƣờng bảo hiểm phát triển, mối quan hệ giữa ngƣời mua bảo hiểm và nhà bảo hiểm là qua trung gian (môi giới, đại lý), nhƣng kiến thức cơ bản về bảo hiểm và pháp luật bảo hiểm sẽ giúp ngƣời mua tự bảo vệ quyền lợi của mình tốt nhất và với chi phí thấp nhất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY