Tiểu luận Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư nứơc ngoài vào Bình Dương (2008)

MỤC LỤC MỤC LỤC1 LỜI MỞ ĐẦU3 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN5 1.1Một số khái niệm liên quan:5 1.1.1.Vốn đầu tư nước ngoài:5 1.1.2.Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI = Foreign Direct Investment):5 1.1.3.Đầu tư gián tiếp nước ngoài (ODA= Official Development Assistance)6 1.1.4.Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI = Foreign Portfolio Investment)8 1.2Giới thiệu về tỉnh Bình Dương:9 1.2.1Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên:9 1.2.2Kinh tế:10 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG12 2.1Tình hình thu hút vốn FDI tại Bình Dương:12 2.2Những ưu đãi dành cho các nhà đầu tư:14 2.3Một số dự án lớn mới dược cấp phép đầu tư gần đây:17 CHƯƠNG III:GIẢI PHÁP. 20 3.1 Những giải pháp nhằm tăng cao khả năng thu hút vốn FDI:20 3.1.1 Về luật pháp, chính sách:20 3.1.2 Về thủ tục hành chính:20 3.1.3Về xúc tiến đầu tư (XTĐT) và hợp tác quốc tế:20 3.1.4Về lao động - tiền lương:21 3.1.5Về kết cấu hạ tầng:21 3.2. Những kiến nghị của Nhóm 3 đối với tỉnh Bình Dương:22 3.2.1Về vấn đề Pháp lý – Hành chính:22 3.2.2Về chính sách khuyến khích đầu tư:23 3.3.3Về nguồn nhân lực. 23 3.3.4Về cơ sở hạ tầng:24 3.3.5Đa dạng hóa các kênh thu hút vốn đầu tư:24 3.3.6. Đẩy mạnh công tác marketing, kêu gọi nhà đầu tư:25 TỔNG KẾT26 PHỤ LỤC 1:27 PHỤ LỤC 2: 29 PHỤ LỤC 3: 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY