Tiểu luận Thực trạng áp dụng luật thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ TIỂU LUẬN Môn học: THUẾ VÀ HỆ THỐNG THUẾ Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG ÁP DỤNG LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM A. LỜI MỞ ĐẦU Thuế gắn liền với sự tồn tại, phát triển của Nhà nước và là một công cụ quan trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong những năm qua, việc thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân đã đem lại những kết quả nhất định. Thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với người có thu nhập cao góp phần tạo nguồn thu ngày càng đáng kể cho ngân sách nhà nước, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, góp phần làm giảm khoảng cách giàu nghèo đang có xu hướng gia tăng, nhất là ở khu vực thành thị. Bên cạnh đó, những khoản thu từ thuế, trong đó có thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, sẽ đảm bảo cho Nhà nước có khả năng cung cấp ngày càng tốt hơn các khoản chi phúc lợi xã hội, giúp cho những người nghèo cơ hội có được mức sống cải thiện hơn. Việc áp dụng thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao trong nhiều năm qua đã làm cho người dân “quen” dần với loại thuế này. Tâm lí quen thuộc cùng với những hiểu biết ngày càng nhiều hơn về thuế TNCN cũng như trách nhiệm công dân trong việc thực thi nghĩa vụ thuế sẽ góp phần đáng kể cho quá trình triển khai hiệu quả Luật thuế TNCN. Bên cạnh đó, những kinh nghiệm quý trong việc thực thi thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao sẽ giúp cho các cơ quan quản lí nhà nước trong việc quản lí thu nhập và quản lý quy trình thu nộp thuế, đảm bảo hạn chế phát sinh tiêu cực trong quá trình áp dụng Luật thuế TNCN hiện nay. MỤC LỤC A. LỜI MỞ ĐẦU 1 B. NỘI DUNG 2 I. TỔNG QUAN VỀ LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2 1. Khái niệm thuế thu nhập cá nhân. 2 2. Sự cần thiết xây dựng luật thuế Thu nhập cá nhân. 2 3. Vai trò của thuế Thu nhập cá nhân. 3 3.1. Thuế thu nhập cá nhân là một công cụ phân phối đảm bảo công bằng xã hội 3 3.2. Thuế thu nhập cá nhân là một công cụ đảm bảo nguồn thu quan trọng cho Ngân sách nhà nước. 4 3.3. Thuế thu nhập cá nhân góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 4 4. Nguyên tắc và phương pháp đánh thuế Thu nhập cá nhân. 5 4.1. Nguyên tắc đánh thuế thu nhập cá nhân. 5 a/ Đánh thuế trên cơ sở thu nhập chịu thuế hiện hữu. 5 b/ Đánh thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp lũy tiến. 5 4.2. Phương pháp đánh thuế thu nhập cá nhân. 6 a/ Đánh thuế theo từng nguồn hình thành thu nhập. 6 b/ Đánh thuế trên tổng thu nhập. 6 c/ Đánh thuế hỗn hợp. 6 5. Cơ sở xây dựng luật thuế thu nhập cá nhân. 7 5.1. Xác định thu nhập chịu thuế. 7 5.2. Xác định các khoản thu nhập miễn trừ. 8 5.3. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân. 8 5.4. Phương pháp quản lý thu nộp thuế. 9 II/ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM 9 1. Những đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện nay. 9 2. Thực tiễn thi hành pháp luật thuế TNCN hiện nay. 11 3. Những hạn chế của pháp luật thuế TNCN hiện hành. 13 III. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM . 15 1. Những yêu cầu có tính nguyên tắc trong việc xây dựng Luật thuế TNCN ở Việt Nam 15 2. Một số kiến nghị cụ thể đóng góp cho việc xây dựng dự thảo Luật thuế TNCN 18 C. KẾT LUẬN 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY