Tiểu luận Thuật toán trên đồ thị (môn phân tích thuật toán)

CÁC THUẬT TOÁN ĐỒ THỊ Đồ thị là một mô hình toán học được sử dụng để biểu diễn một tập đối tượng có quan hệ với nhau theo một cách nào đó. Chẳng hạn trong khoa học máy tính, đồ thị được sử dụng để mô hình hoá một mạng truyền thông, kiến trúc của các máy tính song song, . Rất nhiều vấn đề trong các lĩnh vực khác như công nghệ điện, hoá học, chính trị, kinh tế, . cũng có thể biểu diễn bởi đồ thị. Khi một vấn đề được mô hình hoá bởi đồ thị, thì vấn đề sẽ được giải quyết bằng cách sử dụng các thuật toán trên đồ thị. Vì vậy các thuật toán đồ thị có phạm vi áp dụng rộng lớn và có tầm quan trọng đặc biệt. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu một số thuật toán quan trọng nhất trên đồ thị: các thuật toán đi qua đồ thị, các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất, tìm cây bao trùm ngắn nhất . Nghiên cứu các thuật toán đồ thị còn giúp ta hiểu rõ hơn cách vận dụng các kỹ thuật thiết kế thuật toán (đã được trình bày trong chương 16) để giải quyết các vấn đề cụ thể.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY