Tiểu luận Thị trường bảo hiểm thân tàu tại Việt Nam

1 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .2 NỘI DUNG .3 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM THÂN TÀU 3 1. Sự cần thiết phải bảo hiểm thân tàu: 3 2. Nội dung bảo hiểm thân tàu .3 CHƯƠNG II: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM THÂN TÀU TẠI VIỆT NAM .6 1. Lịch sử hình thành và phát triển của bảo hiểm thân tàu .6 2. Thực trạng thị trường bảo hiểm thân tàu tại Việt Nam 7 CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 13 1. Giải pháp của chính phủ: 13 2. Giải pháp của các công ty bảo hiểm .13 3. Giải pháp của các hãng tàu: 14 KẾT LUẬN .15 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY