Tiểu luận Tài chính - Tiền tệ: Đô la hóa

LỜI MỞ ĐẦU Đô la hoá - hiện tượng sử dụng ngoại tệ , thường là đô la Mỹ ngày càng phổ biến trong các giao dịch tài chính, giao dịch thực thượng khi động nội tệ của quốc gia đó ngày càng mất giá là một hiện tượng xảy ra phổ biến ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Xét trên cả ba góc độ: việc sử dụng đô la Mỹ trong xã hội, tỷ trọng tiền gửi và tỷ trọng dư nợ cho vay bằng đồng đô la Mỹ trong cơ cấu nguồn vốn huy động và dư nợ của hệ thống ngân hàng thương mại phải thừa nhận thẳng thắn rằng nền kinh tế nước ta đang trong tình trạng đô la hoá, đặc biệt là tình trạng này xảy ra càng nhiều khi chúng ta ra nhập WTO (2006). Đô la hoá có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung phát triển hệ thống ngân hàng nói riêng đồng thời nó cũng gây ra rủi ro về thanh khoản và chi trả gây ra phá sản cho toàn bộ hệ thống ngân hàng. Như vậy đô la hoá là hiện tượng tốt hay xấu có nên hoàn toàn loại bỏ khỏi nền kinh tế hay không? MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1 PhÇn I: CƠ SỞ LÝ LUẬN2 1. Khái niệm về đô la hoá. 2 2. Phân loại2 3 Nguyên nhân. 4 4.Những tác động của đô la hoá. 8 PhÇn II: THỰC TRẠNG ĐÔ LA HÓA Ở NƯỚC TA12 PhÇnIII: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ VÀ ĐẨY LÙI TÌNH TRẠNG ĐÔ LA HOÁ Ở NƯỚC TA16 1.Kiến nghị17 2. Giải pháp. 20 KẾT LUẬN23 TÀI LIỆU THAM KHẢO24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY