Tiểu luận Phân tích và so sánh các điều kiện thân tàu TLO, FOD, FPA, AR theo chuyến và theo thời gian

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 2 CHƯƠNG I. PHÂN TÍCH CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM THÂN TÀU TLO, FOD, FPA, AR THEO THỜI HẠN VÀ THEO CHUYẾN: .3 I, Điều kiện Bảo hiểm \“mọi rủi ro\ 3 II, Điều kiện Bảo hiểm miễn tổn thất riêng – FPA 5 III, Điều kiện bảo hiểm tổn thất toàn bộ ( TLO ) .8 IV, Điều kiện bảo hiểm miễn bồi thường tổn thất bộ phận ( FOD ) 9 V, Những điểm loại trừ .10 CHƯƠNG II. SO SÁNH CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM THÂN TÀU TLO, FOD, FPA, AR THEO THỜI HẠN VÀ THEO CHUYẾN .13 Đối tượng bảo hiểm: .13 Về thời gian bảo hiểm: 13 Các loại hợp đồng bảo hiểm: 13 Phạm vi bảo hiểm: 14 KẾT LUẬN 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO .17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY