Tiểu luận Phân tích sự thay đổi mô hình canh tác lúa tại tỉnh an giang trong giai đoạn 2007 - 2010

Sau khi hoàn thành xong đề tài, nghiên cứu đã đạt được các kết quả như sau: Năm 2007, mô hình canh tác lúa tại tỉnh An Giang tập trung chủ yếu canh tác lúa 2 vụ và lúa 3 vụ nhưng lúa 2 vụ là mô hình canh tác chính, được phân bố nhiều trên cả tỉnh, lúa- màu chỉ là mô hình canh tác phụ nên chiếm diện tích khá ít phân bố rải rác ở một số huyện. Tuy nhiên, việc phân bố các mô hình canh tác này không đồng đều và có sự khác nhau rõ rệt giữa các huyện. Năm 2010, mô hình canh tác lúa 3 vụ có sự chênh lệch về diện tích khá lớn. Trong đó, lúa 3 vụ chiếm diện tích lớn nhất và phân bố gần hết các huyện trên cả tỉnh, riêng lúa- mùa chiếm diện tích rất ít so với diện tích cả tỉnh. Do mỗi huyện có điều kiện tự nhiên về đất đai, thời tiết, khí tượng thủy văn, hệ canh tác, kỹ thuật tập quán canh tác khác nhau nên sự phân bố các mô hình canh tác lúa tại tỉnh An Giang không đồng đều.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY