Tiểu luận Nhân tố dẫn đến đổi mới tư duy đối ngoại sau năm 1986

Với sự chuyển biến mau lẹ của quan hệ quốc tế và những yêu cầu bức thiết của quốc gia sau năm 1986 quá trình đổi mới tư duy đối ngoại nhanh chóng được tiến hành. Trong sự phát triển của xã hội loài người bất cứ sự đối mới nào cũng đem lại sự phát triển cao hơn về mặt chất và lượng của sự vật hiện tượng. Chính sách đối ngoại của Việt Nam cũng vậy, giờ đây nó hoàn thiện kín đáo hơn đảm bảo cả lý thuyết và thực tiễn, an ninh một chút, phát triển một chút, ảnh hưởng một chút. Chính sách đối ngoại chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện thực, ý thức hệ xếp sau. Với phương châm đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ đối ngoại, đặt trong mối quan hệ biện chứng “ trong đối tác có đối tượng và ngược lại” thì chính sách đối ngoại Việt Nam đã đi theo hướng linh hoạt, bỏ hẳn sự cứng nhắc. Đây là một bước phát triển mới của chính sách đối ngoại Việt Nam đáp ứng được cả lý thuyết và thực tiễn của chính sách đối ngoại quốc gia, luôn luôn đảm bảo lợi ích quốc gia là cao nhất, lấy lợi ích quốc gia là cơ sở cho hoạch định chính sách để làm được điều này chính sách đối ngoại cần mở rộng quan hệ đặt quan hệ ấy trong mối quan hệ biện chứng đối tượng đối tác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY