Tiểu luận Một số giải pháp nhằm hoàn thiện trình bày Bảng cân đối kế toán

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có của các TK 338, 138, 344, 451 trên sổ Cái và được phản ánh bên phần “ Nguồn vốn” thuộc khoản mục “ Nợ ngắn hạn” ( Mã số 310). Trong đó, TK 344 là các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận của các đơn vị, cá nhân bên ngoài với thời hạn trên 1 năm, phản ánh các khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn và tình hình hoàn trả chúng của doanh nghiệp. Do đó, xếp nó vào khoản phải trả, phải nộp khác này sẽ ảnh hưởng đến tỷ suất khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp, nên đưa chỉ tiêu này vào mục “ Phải trả dài hạn khác” ( Mã số 323) thuộc mục “ Nợ dài hạn” của phần “ Nguồn vốn”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY