Tiểu luận Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty vật tư và thiết bị toàn bộ SEA MEGA

Các chủ trương chính sách của nhà nước về ngoại thương hiện nay vẫn chưa ổn định mà thường xuyên thay đổi, do đó người cán bộ nhập khẩu phải nắm bắt dược tập quán thương mại, cập nhập các thông tin pháp lý đối với thị trường mình đang hoạt động. Như vậy công ty cần bổ sung cập nhật các nguồn thông tin, tư liệu cần thiết có liên quan tới hoạt động nhập khẩu mặt hàng vật tư và thiết bị toàn bộ, đònh thời mỗi cán bộ tham gia công tác này cũng phải không ngừng trau rồi kiến thức cho bản thân, Rút ra kinh nghiệm sau mỗi hoạt động thực tiến của mình. Công ty SEAMEGA nên khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cán bộ của công ty nâng cao trình độ ngoại ngữ, trình độ kỹ thuật, kiến thức về pháp luật, thương mại.để phục vụ quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu được tốt và có được hiệu quả cao

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY