Tiểu luận Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Xuất khẩu Cà phê của Công ty Intimex

Việc đẩy mạnh xuất khẩu là một mục tiêu quan trọng mà đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định. Điều này được thể hiện rõ trong Nghị quyết Trung ương 5 như là một điều kiện để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng thu nhập quốc dân, là tiền đề để công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đặc biệt đối với mặt hàng cà phê thì hoạt động xuất khẩu càng có vai trò quan trọng bởi mặt hàng cà phê chủ yếu được tiêu thụ ở thị trường nước ngoài. Bởi vậy, việc đẩy mạnh xuất khẩu cà phê là một trong những sách lược quan trọng nhằm góp phần đẩy nhanh sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY