Tiểu luận Môn nghệ thuật học

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 3 2. Mục đích nghiên cứu .3 3. Vấn đề nghiên cứu. . 3 4. Phương pháp nghiên cứu . 4 5. Cấu trúc tiểu luận 4 NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LỊCH SỬ VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA NHÀ THỜ PHÁT DIỆM 1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc của nhà thờ Phát Diệm .5 2. Lịch sử và sự ra đời của nhà thờ Phát Diệm 6 2.1 Đôi nét về tiểu sử Cha Trần Lục người xây dựng nhà thờ Phát Diệm .7 2.2 Ý tưởng xây dựng quần thể nhà thờ Phát Diệm của Cha Trần Lục .8 2.3 Việc chuẩn bị cho công cuộc xây dựng .10 3. Tổng quan về nhà thờ Phát Diệm .11 CHƯƠNG 2: NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC VÀ KIẾN TRÚC NHÀ THỜ PHÁT DIỆM 1. Nghệ thuật điêu khắc của nhà thờ Phát Diệm .11 1.1 Nghệ thuật điêu khắc ở Phương Đình 12 1.2 Nghệ thuật điêu khắc nhà thờ lớn 15 1.3 Nghệ thuật điêu khắc bốn nhà thờ bên cạnh nhà thờ lớn 17 1.3.1. Nghệ thuật điêu khắc nhà thờ Thánh Giuse 17 1.3.2. Nghệ thuật điêu khắc nhà thờ Thánh Phêrô . 18 1.3.3. Nghệ thuật điêu khắc nhà thờ trái tim Chúa Giê su .18 1.3.4. Nghệ thuật điêu khắc nhà thờ Thánh Rô-cô 19 1.4 Nghệ thuật điêu khắc nhà thờ trái tim đức mẹ ( nhà thờ đá ) . 19 2. Nghệ thuật kiến trúc của nhà thờ đá Phát Diệm . 22 2.1 Kiến trúc nhà thờ Phát Diệm xây dựng theo lối kiến trúc Á Đông 22 2.2 Phong thủy trong kiến trúc nhà thờ Phát Diệm .28 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .33 DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO 35 DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO 1. Tiến sĩ Phạm Thế Hùng, Sách Nghệ thuật học, nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội - 2001 2. Tiến sĩ Phạm Thế Hùng, Sách Mỹ học đại cương, nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin. 3. Sách nhà thờ lớn Phát Diệm nhà xuất bản Tôn Giáo – 2001. 4. Trần Ngọc Thêm, Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam, nhà xuất bản TP. HCM. – 1993.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY