Tiểu luận Môn kinh tế học giáo dục

Qua sự phân tích trên ta thấy thương mại hóa giáo dục ta thấy không có gì xấu xa mà hơn thế nữa đã góp phần đưa đất nước phát triển trong xu thế toàn cầu hóa. Vấn đề còn lại là tìm biện pháp vận hành mô hình này một cách hiệu quả. Trước tiên cần thay đổi nhận thức xã hội về quan điểm thị trường và một số khái niệm như tư nhân, lợi nhuận, cạnh tranh, hàng hóa. Hện nay cách nhìn nhận về vấn đề này thiếu chính xác và còn nhiều thành kiến. Xây dựng hành lang pháp lý bình đẳng và cho phép mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư cho sự nghiệp giáo dục Xây dựng và tạo điều kiện cho các tổ chức tham gia vào việc đánh giá chất lượng giữa các đơn vị giáo dục - đào tạo một cách công bằng, chính xác Xây dựng các chính sách xã hội cho sinh viên nghèo và chính sách khuyến khích đầu tư giáo dục ở vùng miền xa, có trình độ phát triển thấp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY