Tiểu luận Mô phỏng sự lan truyền của thông số tổng chất rắn lơ lửng trên sông Đồng nai, đoạn qua tỉnh Đồng nai năm 2015

Sau quá trình nghiên cứu đề tài đã đạt được những kết quả sau: - Mô phỏng sự lan truyền của thông số TSS theo tháng 1, tháng 3, than 4, tháng 5, tháng 8, tháng 9, tháng 10 trên sông Đồng Nai, đoạn qua tỉnh Đồng Nai trong năm 2015 bằng 2 phương pháp nội suy IDW và Kriging. - Thực hiện tính toán sai số nội suy và từ đó dựa vào sai số để đánh giá độ tin cậy của 2 phương pháp IIDW và Kriging. Kết quả cho thấy phương pháp IDW với sai số nhỏ hơn nên phương pháp IDW được xem là phương pháp phù hợp để mô phỏng thông số TSS. - Thành lập bản đồ thông số TSS tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 8, tháng 9, tháng 10 trong năm 2015 theo QCVN 08:2008/BTNMT. Qua đó cho thấy sự khác biệt giữa 3 khu vực: thượng lưu hồ Trị An, Hồ Trị An, hạ lưu hồ Trị An về nồng độ TSS trong năm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY