Tiểu luận Lý thuyết về bảo hiểm PI và thực tiễn ở Hội bảo hiểm West of England

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 2 Chương I: Lý thuyết chung 3 1.1. Nguồn gốc ra đời của hội bảo hiểm P & I 3 1.2. Cách thức tổ chức . 4 1.3. Các nguyên tắc hoạt động của hội và sự khác biệt với các doanh nghiệp bảo hiểm . 4 1.3.1. Các nguyên tắc hoạt động của hội 4 1.3.2. Những điểm khác nhau cơ bản của hội bảo hiểm P&I và các doanh nghiệp bảo hiểm . 6 1.4. Những rủi ro cơ bản được bảo hiểm bởi hội bảo hiểm P & I . 7 Chương II: Hội bảo hiểm P & I West of England 9 2.1. Lịch sử hình thành 9 2.2. Mạng lưới hệ thống những người đại diện của Hội West of England . 9 2.3. Các dịch vụ cung cấp 11 2.3.1. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 11 2.3.2. Tư vấn pháp lý . 13 2.4. Case study về hội bảo hiểm P & I West of England 14 KẾT LUẬN 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY