Tiểu luận Giá dầu, chính sách chi tiêu chính phủ và tăng trưởng

Mặc dù hướng dẫn chung, các đề xuất của chúng tôi đối với chính sách nên được thực hiện một cách thận trọng. Như Barma et al. (2012) nhấn mạnh: các chi tiết cụ kinh tế chính trị của mỗi quốc gia và thực tế kinh tế khác nhau nên ra lệnh thiết kế của cải cách chính sách phù hợp để tăng cường các lợi ích xã hội từ sự giàu có về tài nguyên. Ngoài ra, nghiên cứu này không tính đến tác động có thể có của chất lượng ngân sách và thể chế dân chủ về quản lý của doanh thu từ dầu, hoặc xác định kích thước hoặc thành phần của chi tiêu Kinh nghiệm của các quỹ tài nguyên thiên nhiên ở nhiều quốc gia dầu phụ thuộc vào, ví dụ, cho thấy sự tồn tại đơn thuần của một quỹ không đảm bảo quản lý tốt các nguồn tài nguyên giàu. Một ý chí chính trị yếu và các tổ chức fractionalized cung cấp môi trường cho các quy tắc tài chính nghiêm ngặt được vi phạm. Vì vậy, cho một quỹ để giúp làm giảm bớt áp lực chi tiêu, biện pháp khuyến khích diễn viên chính trị cần phải được thay đổi để đảm bảo cam kết của họ thận trọng tài chính (Humphreys & SANDBU, 2007). Vì vậy, một điểm quan trọng đáng để điều tra thêm là sự tương tác tiềm năng giữa chất lượng quản lý và hiệu suất tài chính trong nền kinh tế tài nguyên phong phú, và làm thế nào kênh này có thể ảnh hưởng đến sự ăng trưởng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY