Tiểu luận Dạy nghề ở nông thôn theo từng đặc thù kinh tế ở từng địa phương

-Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì công nghiệp hóa nông thôn giữ một vai trò quan trọng và khó thực hiện nhất. Nhiệm vụ dạy nghề nông thôn đóng vai trò quyết định cho sự thành công của công nghiệp hóa nông thôn . Phải coi công tác dạy nghề nông thôn như là quốc sách hàng đầu. -Phải hoạch định định hướng phát triển kinh tế cụ thể cho từng địa phương, từng vùng, sao cho phù hợp vớiđặc thù của địa phương đó, vùng đó. Từ đó xác định được hướng đầu tư cụ thể cho từng trường dạy nghề ở từng địa phương, từng khu vực. Việc đầu tư trang thiết bị cho từng trường dạy nghề khác nhau thì khác nhau, sao cho phù hợp với nhu cầu đào tạo của địa phương mà trường dạy nghề đó đảm trách.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY