Tiểu luận Đặc điểm Kinh tế – Kỹ thuật của công ty Công trình đường thuỷ

Công ty Công Trình Đường Thuỷ là một công ty có nhiều xí nghiệp nhưng lại áp dụng hình thức kế toán nửa tập trung, nửa phân tán. nhưng với sự chỉ đạo chặt chẽ của ban giám đốc công ty, công tác hạch toán tại các xí nghiệp luôn cung câp thông tin kịp thời, chính xác cho ban giám đốc. Các nhân viên kế toán của các xí nghiệp có trình độ chuyên môn cao, luôn luôn cập nhật số liệu kế toán chuyển lên phòng tài chính kế toán để cập nhật vào sổ sách, cung cấp các thông tin cần thiết cho ban giám đốc. Ban giám đốc cung cấp các thông tin cần thiết cho phòng kế toán sẽ phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, sau đó đưa ra kết quả để căn cứ vào đó xác định, chiều chỉnh kịp thời những phương hướng sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế. Qua đây ta they mối quan hệ giữa bộ máy quản lý và phòng kế toán là khá chặt chẽ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY