Tiểu luận Các phương pháp hành chính trong quản lý và vận dụng vào doanh nghiệp

Tiểu luận 11 trang Lời mở đầu Quản lý hành chính là một ngành nghiên cứu khoa học về quản lý không chỉ ở nước ta mà còn ở các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt trong thời kì chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì vấn đề quản lý hành chính trong các doanh nghiệp ở nước ta càng rất cần thiết. Vì vậy quản lý hành chính nói chung và quản lý hành chính trong các doanh nghiệp nói riêng được Đảng, nhà Nước và cả xã hội quan tâm. Trong giai đoạn hiện nay việc tổ chức, quản lý, điều hành và thiết lập kỉ cương doanh nghiệp thích ứng được với nền kinh tế thị trường là việc không dễ dàng. Do vậy có thể nói không có lĩnh vực hoạt động nào của con người quan trọng hơn công việc quản lý. Bởi vì mọi nhà quản lý ở mọi cấp độ và trong mọi cơ sở đều có nhiệm vụ cơ bản là thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm, phòng, ban, có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ và mục tiêu đã định. Nói cách khác các nhà quản lý có trách nhiệm duy trì hoạt động làm cho các cá nhân có thể đóng góp tốt nhất vào mục tiêu chung của doanh nghiệp. Bằng cách nào có thể đạt được điều này, đó là nhờ các phương pháp quản lý trong nội bộ doanh nghiệp: Phương pháp kinh tế, phương pháp tâm lý - giáo dục, phương pháp hành chính. ở trong bài viết này em không có tham vọng phân tích tất cả các phương pháp trên mà chỉ tập trung vào phương pháp hành chính. Do vậy đề tài của em có tên là: “các phương pháp hành chính trong quản lý và vận dụng vào doanh nghiệp “. Lời mở đầu Nội dung I.khái quát về thuyết quản lý hành chính 1.vài nét về thuyết quản lý hành chính của Henry Fayol. 2.các phương pháp hành chính trong quản lý. 2.1.khái niệm và đặc điểm của phương pháp hành chính. 2.2.vai trò của phương pháp hành chính trong quản lý. II.vận dụng các phương pháp hành chính trong quản lý kinh doanh ở Việt Nam. 1.Tình hình quản lý doanh nghiệp bằng các phương pháp hành chính ở một vài doanh nghiệp Việt Nam. 2.Những vấn đề còn tồn tại trong việc quản lý bằng các phương pháp hành chính. 3.Một vài giải pháp nhằm cải thiện các phương pháp hành chính trong quản lý doanh nghiệp. Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY