Tiểu luận Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu các khái niệm cơ bản và thực tiễn áp dụng

MỤC LỤC Lời nói đầu 2 Chương I: Lý thuyết chung về bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu : 3 1.1. Định nghĩa và đối tượng bảo hiểm: 3 1.2. Lợi ích của bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu: 3 1.3. Phạm vi trách nhiệm bảo hiểm : 3 1.4. Các rủi ro loại trừ : 7 Chương II: Giới thiệu chung về P&I Clubs : 8 2.1. Giới thiệu về P&I Clubs : 8 2.2. Nguyên tắc tham gia : .10 2.3. Nguyên tắc hoạt động : .10 2.4. Thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm và giới hạn mức bồi thường : 11 Chương III: Thực tiễn áp dụng bảo hiểm TNDSCT tại Việt Nam : .12 3.1 Ký kết hợp đồng bảo hiểm : .12 3.2. Khiếu nại và bồi thường : .15 Kết luận .18 TÀI LIỆU THAM KHẢO .19 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY