Tiểu luận Bảo hiểm thân tàu các khái niệm thực tiễn áp dụng

Chương I: Khái quát chung về bảo hiểm thân tàu . Chương II: Thực trạng hoạt động bảo hiểm thân tàu tại Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt. Chương III: một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hiểm thân tàu ở Bảo Việt. Mục Lục Lời Mở Đầu 1 I ) khái quát chung về bảo hiểm thân tàu : 3 1.1. Đối tượng bảo hiểm, số tiền, phí bảo hiểm: 3 1.2. Phạm vi bảo hiểm: . 4 1.3. Hợp đồng bảo hiểm thân tàu: 6 1.4. Bồi thường trong bảo hiểm thân tàu: 9 II) thực trạng thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu tại công ty bảo hiểm việt nam Bảo Việt 9 2.1) vài nét sơ lược về thị trường bảo hiểm Việt Nam : . 9 2.2) thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu tại tổng công ty bảo hiểm Việt Nam : .10 III) những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu tại công ty Bảo Việt : .15 3.1) Nhóm giải pháp nhằm mở rộng và khai thác thị trường .15 3.2) Nhóm giải pháp về phí bảo hiểm. 16 3.3) Nhóm giải pháp về công tác cán bộ. .16 Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY