Tiểu luận Bài pháp luật Việt Nam về dịch vụ logistics

Trường hợp khách hàng không có thông báo trước về giá trị của hàng hóa thì giới hạn trách nhiệm tối đa là 500 triệu đồng đối với mỗi yêu cầu bồi thường. Theo đó, dù cho khách hàng có chứng minh được giá trị hàng hóa lớn hơn 500 triệu VNĐ thì cũng chỉ được bồi thường tối đa là 500 triệu VNĐ.  Nếu khách hàng có thông báo trước về giá trị của hàng hoá và được thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics xác nhận thì giới hạn trách nhiệm là toàn bộ giá trị của hàng hoá đó.  Giới hạn trách nhiệm đối với trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics tổ chức thực hiện nhiều công đoạn có quy định giới hạn trách nhiệm khác nhau là giới hạn trách nhiệm của công đoạn có giới hạn trách nhiệm cao nhất.  Nếu người có quyền lợi và lợi ích có liên quan chứng minh được sự mất mát, hư hỏng hoặc giao trả hàng chậm là do thương nhân kinh doanh dịch vụ cố ý hành động hoặc không hành động để gây ra mất mát, hư hỏng, chậm trễ; hoặc đã hành động một cách mạo hiểm và biết rằng sự mất mát, thiệt hại, chậm trễ, hư hỏng đó là chắc chắn thì không được hưởng quyền giới hạn trách nhiệm bồi thường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY