Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch thư viện viên chính

1. Chức trách: Là công chức chuyên môn nghiệp vụ thư viện từ cấp tỉnh và tương đương trở lên; chủ trì, tổ chức và xây dựng công tác chuyên môn có độ phức tạp cao. Nhiệm vụ cụ thể: - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, các hoạt động chuyên môn thư viên. - Tham gia biên soạn các quy trình nghiệp vụ, quy tắc kỹ thuật công tác thư viện. - Chủ trì và tổ chức thực hiện các chu trình, quá trình công tác nghiệp vụ của đơn vị và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc được phân công. - Xây dựng kế hoạch bổ sung sách báo – tài liệu và thực hiện thành thạo công tác hướng dẫn tra cứu thông tin tài liệu cho người đọc, nghiên cứu theo chủ đề. - Bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ cho mạng lưới thư viện cấp dưới. - Tham gia chuẩn bị nội dung các hội nghị - hội thảo khoa học và thực tiễn về công tác thư viện. - Tổng kết, đánh giá và áp dụng các kinh nghiệp tiên tiến về nghiệp vụ. Áp dụng các biện pháp tổ chức lao động khoa học trong các khâu công tác thư viện. - Tham gia biên soạn giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thư viện cấp dưới và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp tỉnh trở lên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY