Tiềm năng, thực trạng và hướng phát triển của tour du lịch sông Hồng

Đề tài: Tiềm năng, thực trạng và hướng phát triển của tour du lịch sông Hồng LỜI GIỚI THIỆU PHẦN 1 MỞ ĐẦU * Lý do chọn đề tài . * Đôí tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu : * Phương pháp nghiên cứu đề tài: * Mục tiêu của đề tài. PHẦN 2 NỘI DUNG CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG KHAI THÁC CỦA TOUR DU LỊCH SÔNG HỒNG. 1.1. Tình hình phát triển du lịch của nước ta hiện nay. 1.2. Vai trò của thủ đô Hà Nội trong việc phát triển tour du lịch Sông Hồng. 1.3. Ý TƯỞNG CHỦ ĐẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN TOUR DU LỊCH SÔNG HỒNG. *Về tour du lịch này. *Khái quát của dòng sông lịch sử. * Các sản phẩm của tuor lịch sông Hồng. TIỂU KẾT Chương 2 : TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA TOUR DU LỊCH SÔNG HỒNG 2.1. NHỮNG GIÁ TRỊ TÀI NGUYÊN VÀ NHÂN VĂN : 2.2. TOUR DU LỊCH SONG HỒNG CỦA XÍ NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SÔNG HỒNG. 2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ KHẢ NĂNG KHAI THÁC CỦA TOUR DU LỊCH SÔNG HỒNG CỦA ĐƠN VỊ KINH DOANH. Chương 3 : GIẢI PHÁP 3.1. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU : 3.2. GIẢI PHÁP CHO VIỆC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP KINH DOANH SẢN PHẨM DU LỊCH SÔNG HỒNG. 3.3. PHÁT TRIỂN DU LỊCH SÔNG HỒNG TRONG MỐI QUAN HỆ TỔNG THỂ. PHẦN 3 : KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY