Thực trạng và triển vọng Đầu tư trực tiếp của EU vào Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . 3 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 4 I. VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) 4 1. Các lý thuyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) . 4 2. Bản chất và vai trò của FDI 8 II. CHÍNH SÁCH CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG FDI . 18 1. Vai trò Chính phủ: 19 2. Các loại hình đầu tư trực tiếp: 20 CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT VỀ EU VÀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU VÀO VIỆT NAM 23 I. KHÁI QUÁT VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) . 23 1. Quá trình lịch sử hình thành và phát triển của EU 23 2. Cơ cấu của EU: . 25 3. Tiềm năng về kinh tế và khoa học - công nghệ của EU: . 26 II - TÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAM . 36 1. Tình hình FDI nói chung tại Việt Nam . 36 2. Đầu tư trực tiếp của EU vào Việt Nam 45 III - KHÁI QUÁT ĐẦU TƯ TỪNG NƯỚC . 53 1. Đầu tư trực tiếp của Pháp: . 53 2. Đầu tư trực tiếp của vương quốc Anh: . 56 3. Đầu tư trực tiếp của Hà Lan: . 58 4. Đầu tư trực của Cộng hoà Liên bang Đức: 60 5. Đầu tư trực tiếp của Thụy Điển: . 62 6. Đầu tư trực tiếp của Đan Mạch: 64 7. Đầu tư trực tiếp của Italia: 65 8. Đầu tư trực tiếp của Bỉ: 66 9. Đầu tư trực tiếp của Luxembourg: . 67 10. Đầu tư trực tiếp của Áo: . 68 CHƯƠNG III: TRIỂN VỌNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT, QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA EU TRONG THỜI GIAN TỚI VÀO VIỆT NAM 70 I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CHO ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU VÀO VIỆT NAM . 70 1. Những thuận lợi 70 2. Những khó khăn . 72 II. CHỦ TRƯƠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ FDI CỦA EU VÀO VIỆT NAM 73 1. Chủ trương: 73 2. Giải pháp về thu hút vốn FDI . 73 3. Giải pháp quản lý sử dụng: . 80 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY