Thực trạng và giải pháp xuất khẩu cà phê của Việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 Chương I3 Những vấn đề lý luận cơ bản về xuất khẩu cà phê trong bối cảnh hội nhập. 3 1.1. Bản chất, vai trò của xuất khẩu hàng hoá.3 1.1.1.Khái niệm về xuất khẩu.3 1.1.2.Vai trò nhiệm vụ của xuất khẩu.3 1.1.3. Ý nghĩa của xuất khẩu.4 1.1.4. Nghĩa vụ của nhà xuất khẩu.4 1.2. Cây cà phê ở Việt nam và vai trò xuất khẩu cà phê đối với nền kinh tế quốc dân.5 1.2.1.Cây cà phê ở Việt nam.5 1.2.2.Vai trò của xuất khẩu cà phê đối với nền kinh tế quốc dân. 8 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu cà phê.9 Chương II12 Phân tích thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế12 2.1. Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam những năm đầu hội nhập (2003-2008)12 2.2_ Ảnh hưởng của hội nhập kinh tế đối với xuất khẩu cà phê của Việt Nam.20 2.2.1_Một số thuận lợi và khó khăn trong xuất khẩu cà phê. 20 2.3. Những kết luận đánh giá rút ra từ nghiên cứu thực trạng xuất khẩu cà phê.23 2.3.1.Ưu điểm.23 2.3.2.Nhược điểm.24 Chương III27 Phương hướng và giải pháp cho xuất khẩu cà phê trong thời gian tới27 3.1.Mục tiêu phương hướng phát triển xuất khẩu cà phê trong thời gian tới.27 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu cà phê của Việt Nam.28 3.2.1. Nghiên cứu xâm nhập thị trường thế giới về xuất khẩu cà phê.28 3.2.2. Đối thủ cạnh tranh.31 3.2.3. Biện phấp nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu.34 KẾT LUẬN40 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY