Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của công ty INVESTLINK

Trong giai đoạn hiện nay Việt Nam ta đã và đang thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước. Sau 10 năm đổi mới kinh tế và đổi mới đất nước, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng. Những thành tựu đó đang tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nền kinh tế đất nước trong tương lai. Trong đó phải kể đến những thành tích, những đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp các công ty đang có hoạt động kinh doanh quốc tế theo cơ chế mở của nhà nước. I.Quá trình thành lập công ty INVESTLINK 1. Qúa trình hình thành công ty 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty Investlink ã Chức năng ã Nhiệm vụ ã Quyền hạn 3. Cơ cấu tổ chức Bộ máy của công ty. 4. Đặc điểm kinh tế của công ty. 5. Lao động. II. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty INVESTLINK. 1. Lĩnh vực kinh doanh của công ty. Nói chung công ty INVESTLINK kinh doanh theo 3 lĩnh vực chủ yếu đó là: ã Xuất khẩu ã Nhập khẩu ã Tư vấn đầu tư và xúc tiến thương Mại 2. Kết quả kinh doanh của công ty. ã Thuế và các khoản phải nộp ngân sách 3. Một số đánh giá tổng quát về hoạt động kinh doanh của công ty INVESTLINK ã Thành tựu đạt được III. Phương hướng và giảI pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của công ty INVESTLINK trong thời gian tới. 1. Phương hướng và nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới 2. thuận lợi và khó khăn. ã Thuận lợi ã Khó khăn 4. Giải pháp và kiến nghị. ã Giải pháp ã Kiến nghị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY