Thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU3 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH4 I.Khái niệm, phân loại và vai trò của cạnh tranh trong kinh doanh. 4 1 Khái niệm:4 2. Sức cạnh tranh,năng lực cạnh tranh và các cấp độ của năng lực cạnh tranh5 2.1 Khái niệm về sức cạnh tranh và năng lực cạnh tranh. 5 2.2. Các cấp độ của năng lực cạnh tranh. 5 3. Phân loại cạnh tranh. 8 4. Vai trò của cạnh tranh. 10 II.Những nội dung của cạnh tranh trong kinh doanh.11 1. Các chiến lược cạnh tranh cơ bản:11 1.1 Chiến lược nhấn mạnh về chi phí11 1.2. Chiến lược khác biệt hóa. 12 1.3 Chiến lược trọng tâm hóa. 13 2. Các vũ khí cạnh tranh chủ yếu. 13 2.1. Cạnh tranh bằng sản phẩm13 2.2 Cạnh tranh bằng giá. 14 2.3 Cạnh tranh về phân phối và bán hàng. 14 2.4 Cạnh tranh về thời cơ thị trường. 15 2.5 Canh tranh về không gian và thời gian. 15 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cạnh tranh. 16 3.1. Sự cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại trong nghành. 16 3.2. Nguy cơ đe doạ nhập nghành từ các đối thủ tiềm ẩn. 17 3.3. Quyền lực thương lượng hay khả năng ép giá của người mua. 17 3.4. Quyền lực thương lượng hay khả năng ép giá của người cung ứng18 3.5. Nguy cơ đe doạ từ các sản phẩm thay thế. 18 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM19 I. Dệt May Việt Nam : những thành tựu đạt được. 19 1 . Kim ngạch xuất tới các thị trường chủ lực. 19 2. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu một số chủng loại20 3. Số lượng và quy mô xuất khẩu của các doanh nghiệp. 23 4. Dệt may chú trọng thị trường nội địa. 25 5. Năm 2008,dự kiến kim ngạch 9,5 tỷ USD25 II. Dệt may Việt Nam: khó khăn. 28 1. Sản lượng cao nhưng chất lượng thấp. 29 2.Chủ động nguồn nguyên liệu : nguy cơ vỡ kế hoạch. 30 3. Thua thiệt vì lo cạnh tranh nhau. 31 4. Những thách thức khác. 32 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAM . 34 I. Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh từ phía các doanh nghiệp.34 II. Định hướng phát triển của chính phủ đối với dệt may. 37 1. Quan điểm phát triển. 37 2. Định hướng phát triển. 38 2.1. Sản phẩm38 2.2 Đầu tư và phát triển sản xuất39 2.3 Bảo vệ môi trường. 40 3. Các giải pháp thực hiện chiến lược. 40 3.1 Giải pháp về đầu tư. 40 3.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực. 41 3.3 Giải pháp về khoa học công nghệ. 42 3.4 Giải pháp thị trường. 43 3.5 Giải pháp về cung ứng nguyên phụ liệu. 43 3.6 Giải pháp về tài chính. 44 KẾT LUẬN45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY