Thực trạng phát triển thị trường lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đề tài: Thực trạng phát triển thị trường lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (31 trang) MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU A. THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 1. Khái niệm 2. Các nhân tố tác động tới cung lao động 2.1 Sự phát triển dân số và cung lao động 2.2 Cung thời gian lao động 3. Cầu lao động và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu lao động 3.1 Cầu lao động ngắn hạn 3.2 Cầu lao động dài hạn B. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1. Thực trạng về cung lao động 1.1. Cung lao động xét từ giác độ số lượng a. Dân số và lực lượng lao động b. Tỷ lệ tham gia vào lực lượng lao động c. Tỷ lệ nữ trong lực lượng lao động 1.2. Cung lao động xét từ giác độ chất lượng a. Trình độ học vấn của người lao động b.Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề nghiệp và kỹ năng c. Tình trạng thể lực của lao động Việt Nam d. Kỷ luật lao động của người lao động 2. Thực trạng về cầu lao động 2.1 Thực trạng về cầu lao động 2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu lao động 3. Các giải pháp, giải quyết cung cầu trên thị trường lao động Việt Nam C. LUẬT VỀ TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU LÀM GIA TĂNG TỶ LỆ THẤT NGHIỆP VÀ SỰ KHÔNG HIỆU QUẢ 1. Luật tiền lương tối thiểu 2. Chính sách tiền lương tối thiểu tại Việt Nam 2.1 Chính sách tiền lương tối thiểu tại Việt Nam 2.2 Ưu nhược điểm của chính sách tiền lương tại Việt Nam 2.3 Giải pháp cho chính sách tiền lương tối thiểu ở nước ta KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY