Thực trạng kinh doanh nghiệp vụ tái bảo hiểm cháy ở công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

Lời mở đầu Bảo Hiểm là một ngành kinh doanh có lịch sử hình thành và phát triển từ rất lâu trên thế giới. Nhưng, đối với Việt Nam Bảo Hiểm thực sự là một ngành kinh doanh còn vô cùng mới mẻ. Tuy nhiên, trong những năm qua kể từ khi mở cửa thị trường Bảo Hiểm cho đến nay, ngành Bảo Hiểm thương mại nước ta đã phát triển không ngừng, cùng với sự cạnh tranh gay gắt giữa các Công ty Bảo Hiểm trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, nghiệp vụ Bảo Hiểm Cháy cũng có điều kiện phát triển mạnh mẽ. Đối với bất cứ nơi nào trên thế giới, đối với bất cứ quốc gia nào – dù giàu hay nghèo thì tổn thất do hoả hoạn gây ra cũng đều vô cùng lớn. Đối với những quốc gia càng phát triển, càng giàu có thì mức độ tổn thất do hoả hoạn gây ra là càng lớn. Và vì vậy, nghiệp vụ Bảo Hiểm Cháy ra đời nhằm góp phần hạn chế tổn thất do hoả hoạn gây ra, giúp nơi xảy ra tổn thất nhanh chóng khắc phục hậu quả và ổn định lại tình hình hoạt động. Tuy nhiên, tổn thất do hoả hoạn xảy ra là vô cùng lớn, trong khi khả năng tài chính của các công ty Bảo Hiểm là có hạn. Vậy làm thế nào để có thể khắc phục hạn chế này? Đó cũng chính là lý do để nghiệp vụ Tái Bảo Hiểm Cháy ra đời. Ra đời ngay sau khi Nghị định 100/CP về kinh doanh Bảo Hiểm được ban hành, Công ty Tái Bảo Hiểm Quốc gia Việt Nam (gọi tắt là VinaRe) thực sự trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho các doanh nghiệp Bảo Hiểm trong việc phân tán rủi ro. Cùng với sự xuất hiện của VinaRe, thị trường Tái bảo hiểm Việt Nam mới thực sự trở lên rõ rệt hơn. Thông qua VinaRe các hoạt động nhận và nhượng Tái bảo hiểm cũng trở lên có tính chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, Tái bảo hiểm là một trong những ngành kinh doanh khá phức tạp, hơn nữa sự phát triển của Tái bảo hiểm phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của ngành Bảo Hiểm, do đó thách thức cho thị trường Tái bảo hiểm nói chung và VinaRe nói riêng cũng là không nhỏ. Mặc dù mới hoạt động được không lâu, nhưng nghiệp vụ Tái bảo hiểm cháy của VinaRe cũng đã đạt được những kết quả đáng tự hào, cho thấy sự tiềm năng của thị trường Tái bảo hiểm nói chung và nghiệp vụ Tái bảo hiểm cháy nói riêng. Trong thời gian thực tập tại Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của cô giáo Th.S Phạm Thị Định cùng các cán bộ nhân viên trong Công ty, đặc biệt là các cán bộ phòng Phi Hàng Hải đã giúp tôi chọn và hoàn thành đề tài:” Thực trạng kinh doanh nghiệp vụ Tái bảo hiểm cháy ở Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam”. Đề tài này nhằm đưa ra và giải quyết những vấn đề sau: - Nêu lên những cơ sở lý luận khoa học về hoạt động của nghiệp vụ Bảo Hiểm cháy và Tái bảo hiểm cháy. - Phân tích, đánh giá một cách tổng quát về tình hình thị trường Bảo Hiểm cháy và Tái bảo hiểm cháy. - Từ đó có thể thấy được xu hướng và phương hướng nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh nghiệp vụ Tái bảo hiểm cháy ở VinaRe. Về kết cấu, đề tài gồm 3 chương: Chương I : Lý luận chung về Bảo Hiểm cháy và Tái bảo hiểm cháy Chương II : Thực trạng kinh doanh nghiệp vụ Tái bảo hiểm cháy ở Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam Chương III : Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ Tái bảo hiểm cháy ở Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam MỤC LỤC Lời mở đầu 1 chương I 3 Lý luận chung về Bảo Hiểm cháy và Tái bảo hiểm cháy 3 I - Sự cần thiết khách quan và vai trò của Bảo Hiểm cháy 3 1. Sự cần thiết khách quan của Bảo Hiểm cháy 3 2. Vai trò của Bảo Hiểm cháy 5 II - Một số nội dung cơ bản của nghiệp vụ Bảo Hiểm cháy 6 1. Một số khái niệm cơ bản: 6 2. Đối tượng của Bảo Hiểm cháy: 7 3. Phạm vi Bảo Hiểm: 8 3.1- Rủi ro được Bảo Hiểm: 8 3.2- Những rủi ro loại trừ 12 4. Giá trị Bảo Hiểm, số tiền Bảo Hiểm 14 4.1- Giá trị bảo hiểm 14 4.2- Số tiền Bảo Hiểm 15 5. Phí bảo hiểm, kỳ hạn đóng phí 17 5.1- Phí Bảo Hiểm cháy 17 5.2- Kỳ hạn đóng phí 19 6. Giám định và bồi thường tổn thất 19 6.1- Giám định tổn thất 19 6.2- Công tác bồi thường tổn thất 20 III - Tái Bảo Hiểm cháy – sự cần thiết và tác dụng 23 1. Sự cần thiết khách quan của Tái bảo hiểm cháy 23 2. Tác dụng của Tái bảo hiểm cháy 25 IV - Các hình thức và phương pháp Tái bảo hiểm cháy 26 1. Các hình thức Tái bảo hiểm cháy 26 1.1- Tái Bảo Hiểm tuỳ ý lựa chọn 26 1.2- Tái bảo hiểm bắt buộc 29 1.3- Tái bảo hiểm tuỳ ý lựa chọn – bắt buộc kết hợp 32 2. Các phương pháp Tái bảo hiểm cháy 34 1.2- Tái bảo hiểm phi tỷ lệ 40 V - Thủ tục phí Tái bảo hiểm cháy 43 VI - Hợp đồng Tái bảo hiểm cháy 46 chương II 48 thực trạng kinh doanh nghiệp vụ Tái bảo hiểm cháy ở Công ty Tái bảo hiểm quốc gia việt nam 48 I - Một vài nét về Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 48 1. Giới thiệu chung 48 2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 53 II - Thực trạng kinh doanh nghiệp vụ Tái bảo hiểm cháy ở Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 59 1. Hoạt động nhận Tái bảo hiểm cháy 59 2. Hoạt động nhượng Tái bảo hiểm cháy 67 chương III 79 một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ Tái bảo hiểm cháy ở Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 79 I - Đánh giá thuận lợi và khó khăn 79 1. Thuận lợi 79 2. Khó khăn 80 II - Kiến nghị 81 1. Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước về Bảo Hiểm: 81 2. Đối với Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 82 3. Đối với phòng Phi hàng hải 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY