Thực trạng công tác giám định - Giải quyết bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng ở PTI hiện nay

LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay, các chủ thể hoạt động trong nền kinh tế gặp rất nhiều rủi ro, kể cả doanh nghiệp bảo hiểm, song đây lại là một cơ hội dành cho các công ty bảo hiểm. Bởi vì, các chủ thể kinh tế có nhu cầu được đảm bảo an toàn hơn bao giờ hết, và lợi ích của bảo hiểm cũng được khẳng định rõ tàng hơn. Ở Việt Nam, đang trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đấy nước thì nền tảng cơ sở hạ tầng đang được tích cực xây dựng. Rất nhiều con đường, cây cầu, rất nhiều nhà ở , xí nghiệp được xây dựng. Mặt khác, khi nhà nước có gói kích cầu hơn một ngàn tỷ USD tập trung vào xây dựng cơ cở hạ tầng, đặc biệt, theo đánh giá của các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam vẫn là một “điểm đầu tư hấp dẫn”, do đó nhu cầu xây dựng trong nước đang trở nên mạnh mẽ, vì thế nhu cầu về bảo hiểm xây dựng cũng trở nên thiết yếu đối với các nhà đầu tư. Mấy năm lại đây, một số công trình xây dựng gặp rủi ro, sập đổ như cầu Cần Thơ, cầu Trung Lương gây ra thiệt hại to lớn về người và của. Và vì thế, chúng ta thấy rõ hơn về vai trò của bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng. Trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện PTI, em đã có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu về nghiệp vụ Bảo hiểm xây dựng, và nhận thấy đây là một loại hình bảo hiểm rất tiềm năng trong khi tỷ lệ doanh thu phí của nghiệp vụ này tại Công ty những năm qua chỉ dao động trong khoảng 3% tổng doanh thu phí bảo hiểm chung. Do đó, em đã quyết định chọn đề tài “thực trạng công tác giám định - giải quyết bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng ở PTI hiện nay”. Nội dung bài báo cáo thực tập tốt nghiệp được chia thành 2 phần: Phần 1:Giới thiệu chung về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Bảo Hiểm Bưu Điện PTI. Chương I: Tổng quan về công ty cổ phần Bảo Hiểm Bưu Điện PTI. Chương II:Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Bảo Hiểm Bưu Điện PTI. Chương III:Một số khuyến nghị và giải pháp. Phần 2: Chuyên đề “thực trạng công tác giám định - giải quyết bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng ở PTI hiện nay”. Chương I : Lý luận chung về bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và công tác giám định – bồi thường. Chương II. Thực trạng công tác giám định bồi thường của nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng Chương III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám định- bồi thường của nghịêp vụ bao hiểm mọi rủi ro xây dựng MỤC LỤC Số trang LỜI MỞ ĐẦU .1 Phần I: Giới thiệu chung về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện PTI Chương I: Tổng quan về công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện PTI 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện .3 1.1.1 Lịch sử hình thành . .3 1.1.2 Quá trình phát triển . 4 1.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty PTI .6 1.2 Một vài nét về phòng bảo hiểm Dự án . 8 Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện PTI 2.1.Hoạt động kinh doanh của công ty .10 2.1.1Kết quả hoạt động kinh doanh 12 2.1.2 Dự phòng bồi thường 13 2.1.3 Cơ cấu doanh thu bán hàng 13 2.1.4 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch 2009 13 2.2 Hoạt động đầu tư .16 2.2.1 Về hoạt động đầu tư bất động sản .16 2.2.2 Về hoạt động đầu tư góp vốn 16 2.3 Hoạt động hạn chế và đề phòng tổn thất .16 2.4 Giám định và giải quyết bồi thường 17 2.5 Những yếu tố ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh năm 2009 17 2.6 Đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty .18 2.6.1 Kết quả đạt được .18 2.6.2 Những điểm còn tồn tại .20 Chương III: Một số khuyến nghị và giải pháp 3.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh của PTI trong thời gian tới 21 3.2 các giải phát nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra . 22 3.3 Kiến nghị với công ty 23 Phần 2: Chuyên đề “thực trạng công tác giám định - giải quyết bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng ở PTI hiện nay”. Chương I : Lý luận chung về bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và công tác giám định – bồi thường 1.1. Tổng quan về bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng 24 1.1.1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng 24 1.1.1.2. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng 25 1.1.2. Một số định nghĩa 25 1.1.3. Phạm vi bảo hiểm và công việc bảo hiểm trong nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng 33 1.1.3.1. Bảo hiểm thiệt hại vật chất .33 1.1.3.2. Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba . 35 1.1.3.3. Phạm vi bảo hiểm áp dụng chung cho bảo hiểm thiệt hại vật chất và bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba 36 1.2. Nguyên tắc giám định bồi thường .38 1.2.1 Vai trò của giám định bồi thường 38 1.2.2. Nguyên tắc của giám định bồi thường .40 1.3. Phân biệt bảo hiểm xây dựng với bảo hiểm lắp đặt .41 Chương II: Thực trạng công tác giám định bồi thường của nghiệp vụ Bảo Hiểm mọi rủi ro xây dựng 2.1 Thực trạng công tác giám định- bồi thường trong nghiệp vụ mọi rủi ro xây dựng ở PTI .42 2.1.1. Công tác giám định .42 2.1.1.1. Yêu cầu của công tác giám định 42 2.1.1.2. Quy trình giám định bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng ở PTI .43 2.1.1.3. Kết quả giám định .44 2.1.2 Công tác bồi thường 46 2.1.2.1. Yêu cầu công tác bồi thường . 46 2.1.2.2 Quy trình bồi thường bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng ở PTI 47 2.2 Thực trạng công tác đề phòng và hạn chế tổn thất của nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng 52 2.3 Đánh giá chung công tác giám định bồi thường nghiệp vụ mọi rủi ro xây dựng tại PTI .54 Chương III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám định- bồi thường của nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng 3.1 Một số giải pháp hoàn thiện công tác giám định- bồi thường 55 3.1.1. Về công tác giám định .55 3.1.2. Về công tác bồi thường .56 3.1.3. Về các công tác khác .59 3.2. Một số kiến nghị .60 3.2.1. Đối với PTI 60 3.2.2. Kiến nghị lên hiệp hội bảo hiểm .62 3.2.3 Một số kiến nghị với nhà nước .62 KẾT LUẬN .64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY