Thực Tập Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Khoa Học Môi Trường - Địa điểm Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Huyện Bến Lức Tỉnh Long An

Mục Lục Chương I: GIỚI THIỆU 3 1. Lời giới thiệu: 3 2. Mục tiêu thực tập: 3 3. Nội dung thực tập: 3 4. Phương pháp thực hiện: 3 Chương II: NỘI DUNG THỰC HIỆN 4 1. Vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Lức tỉnh Long An: 4 1.1. Vị trí chức năng: 4 1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 4 1.3. Tổ chức bộ máy của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Lức: 4 1.4. Mối quan hệ trong công tác quản lý môi trường ở Việt Nam: 6 2. Cơ cấu tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn 7 2.1. Những thông tin chung: 7 2.2. Hồ sơ đề nghị xác nhận đăng kí bản cam kết bảo vệ môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung 7 2.3. Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng kí cam kết bảo vệ môi trường: 8 3. Cách lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ 9 3.1. Nội dung bài báo cáo giám sát môi trường 9 3.2. Phiếu trả lời (Phụ lục 3c) 10 4. Các dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn. 10 4.1. Khí tượng: 10 4.2. Điều kiện thủy văn và dòng chảy mặt: 11 4.3. Địa hình, địa chất, thổ nhưỡng và tài nguyên đất 12 4.4. Tài nguyên khoáng sản 13 4.5. Tài nguyên rừng và đa dạng sinh học 13 4.6. Tài nguyên nhân văn 14 5. Các công tác quản lý môi trường 14 5.1. Các vấn đề cấp bách và nguyên nhân gây ô nhiễm trên địa bàn huyện 14 5.2. Hiện trạng và công tác quản lý môi trường trên địa bàn 16 6. Trình tự thủ tục tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 17 6.1. Công tác chuẩn bị trước khi tiến hành kiểm tra 17 6.2. Tiến hành kiểm tra thực tế tại đối tượng kiểm tra 17 6.3. Báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất xử lý trình Lãnh đạo phê duyệt 17 6.4. Công bố kết quả kiểm tra 17 6.5. Tiến hành các trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính 18 6.6. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 18 6.7. Giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính 19 6.8. Theo dõi việc nộp tiền phạt và Hậu kiểm tra sau quyết định xử phạt 19 6.9. Tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hànhchính 19 7. Các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn: 21 7.1. Trong quá trình phát triển công nghiệp: 21 7.2. Trong quá trình phát triển dân cư, đô thị: 23 7.3. Trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn 24 7.4. Trong hoạt động y tế 25 7.5. Trong quá trình khai thác tài nguyên 25 8. Những vẫn đề còn bất cập 27 9. Kết quả tham gia hoạt động thực tế tại huyện: 27 9.1. Giám sát định kì tại các công ty: 27 9.2. Báo cáo kết quả giám sát môi trường và ra hướng xử lý 28 9.3. Làm biên bản đề nghị xử phạt đối với công ty có chất thải vượt quy chuẩn 29 Chương III: Kết Luận và Kiến nghị: 30 1. Kết luận: 30 2. Kiến nghị: 30 Tài Liệu Tham Khảo 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY