Thiết kế và thi công mạch đồng hồ điện tử dùng 89C51

MỤC LỤC PHẦN A: DẪN NHẬP 6 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 6 II. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 6 III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN cứu 6 IV. MỞ RỘNG ĐỀ TÀI 6 PHẦN B: KIẾN THỨC LIÊN QUAN. 7 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU AT89C51 .7 I. ĐỊNH NGHĨA VI ĐIÊU KHIEN .7 II.LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC BỘ VI ĐIÊU KHIEN 7 III. GIỚI THIỆU Sơ LƯỢC 89C51 .8 IV. Sơ ĐỒ VÀ CHỨC NĂNG TỪNG CHÂN CỦA 89C51 9 V. TỔ CHỨC BỘ NHỚ .12 1. RAM đa dụng .13 2. RAM địa chỉ hổa từng bit .15 3ế Các bank thanh ghi .15 VI. CÁC THANH GHI CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT 15 1. Từ trạng thái chương trình ễ .16 2. Thanh ghi B 17 3. Con trỏ ngăn xếp .18 4. Con trỏ dữ liệu .18 5. Các thanh ghi port xuất nhập 18 6. Các thanh ghi timer 19 7. Các thanh ghi port nổĩ tiếp 19 8ẳ Các thanh ghi điều khiển ngắt 19 9. Thanh ghi điều khiển công suất___________ _______ 19 VII. BỘ NHỚ NGOÀI .20 1. Truy xuất bộ nhớ chương trình 20 2. Truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài .22 VIII. LỆNH RESET_____________________________________________ _____________________________________________23 IX. pOẠT ĐỘNG CỦA BỘ ĐỊNH THỜI (Timer) .24 1. Giời thiệu___________________________________________ __________________________________________________ ______24 2. Thanh ghi chế độ timer (TMOD) 25 3.1 Thanh ghi điều khiển timer (TCON) 26 4. ịCác chế độ timer 26 5.ỊNguồn tạo xung nhịp .27 6.iBắt đầu, dừng và điều khiển các timer 28 7. Khởi động và truy xuâ't các thanh ghi timer .29 $. Các khoảng ngắn và các khoảng dài 30 X. ỊNGẮT (INTERRUPT) .31 . Giới thiệu 31 . Tể chức ngắt của 89C51 .32 . Xử lý ngắt 34 . Thiết kế chương trình dùng các ngắt .35 £!. Các ngắt của 89C51 36 XI. HOẠT ĐỘNG PORT Nối TIEP .37 1. Giới thiệu 37 2. Thanh ghi điều khiển port nối tiếp .38 3. Khởi động và truy xuất các thanh ghi cổng nối tiếp 39 Xli TẬP LỆNH CỦA 89C51: .42 . Các chế độ đánh địa chỉ .42 , Các nhóm lệnh của 89C51 .______ 44 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU MODULE LCD. 51 CẤU TRÚC PHẦN CỨNG CỦA MODULE LCD .51 Giới thiệu 55 Câu trức phần cứng của module LCD .53 Câu trúc các thanh ghi bên trong LCD .54 II. lỊĩẪ LỆNH ĐIỀU KHIỂN CỦA LCD .56 1. Display Clear .56 2. Return Home .56 3. Entry Mode Set .56 4. Display ON/OFF Control 56 5. Cursor or Display Shift .57 6. Function Set .58 7. Set CGRAM Address 58 8. Set DDRAM Address 58 9. Read Busy Flag & Address 58 10 Write Data To RAM .59 11. Read Data To RAM 59 III. Bộ ĐỊNH THỜI (Timing characteristics) .59 1. Write Operation 59 2. Read Operation .60 CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU DS1307 62 I.GIỚI THIỆ U , 62 II. CẤC CHÂN CỦA DS1307 64 III. HOẠT ĐỘNG CỦA DS1307 ; .64 1. Mạch tạo dao động 65 2.: Độ chính xác của đổng hồ 65 LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội, khoa hoc kỹ thuật cũng kỉ lông ngừng tiến bộ để đáp ứng những nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày của con người. Những thiết bị tiên tiến như: Tivi, đầu Video, Walkman, đầu VCD và đầu DVD . đã được tạo ra nhằm đáp ứng phần nào những nhu cầu này. Vì trong cuộc sống hiện đại thời gian giữ vai trò rất quan ữọng nên những thiết bị báo thời gian cũng góp phần không nhỏ trong việc định thời gian chính xác cho mọi người trong công việc cũng như trong các hoạt động vui chơi . Còn rất nhiều mạch đổng hồ tiên tiến khác nhau nhưng ở quyển luận văn này chỉ khảo sát mạch báo thờ: gian dùng vi điều khiển. Qua quyển luận văn này sẽ giúp em hiểu rõ hơn về bộ vi điều khiển và những kiến thức liên quan đến đề tài. Do thời gian và kiến thức có hạn nên quyển luận văn này sẽ không ưánh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự đóng góp ý kiến của quí Thầy Cô cùng các bạn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY