Thiết kế thi công chung cư deawoo - Hoàn cầu

Mục lục phần 1: Kiến trúc. Chương 1: Tổng quan kiến trúc công trình. I. Sơ lược về tình hình phát triển của chung cư hiện nay. 1 ii. địa điểm xây dựng. 1 iii. Giải pháp kiến trúc. 2 iv. Giải pháp kỹ thuật. 4 b- giải php kết cấu i. Tổng quan kết cấu nhà cao tầng. 5 ii. Lựa chọn giải pháp kết cấu. 5 phần 2: Kết cấu. Chương 2: Thiết kế sàn phẳng. I. Sơ đồ kết cấu. 10 ii. Tải trọng tác dụng. 10 1. Tải trọng thường xuyên do các lớp cấu tạo sàn 10 2. Tải trọng thường xuyên do tường xây. 10 3. Tải trọng thường xuyên do trần treo và hệ thống kĩ thuật, điện - nước tác dụng lên sàn 11 4. Hoạt tải. 11 5.các trường hợp tải trọng. 12 iii. Phân tích sư làm việc của kết cấu. 13 iv. Tính toán bản sàn. 14 1. Số liệu tính toán: 14 2. Tính toán dùng phần mền safe: 14 v. Giá trị nội lực trong cc dải bản 17 vi. Kiểm tra khả năng chịu cắt của sàn 23 1. Khả năng chịu cắt của bê tông 23 vii. Kiểm tra chọc thủng 24 vii. Kiểm tra chọc thủng 24 viii. Kiểm tra độ võng của sàn 24 ix. Tính cốt thép cho mỗi dải bản 25 x. Kết luận 32 chương 3: Hồ nước mái. I. Các thông số thiết kế. 33 ii tính toán bản nắp. 33 1 kích thước và cấu tạo nắp bể. 33 2. Tính toán bản nắp. 33 2.1 tải trọng. 33 2.2 sơ đồ tính và kết quả nội lực 34 2.3 kết quả tính và bố trí cốt thép 35 3 tính dầm nắp. 35 3.1 dầm dn1. 36 3.2 dầm dn2 38 iii. Tính toán bản thành. 40 1. Tải trọng. 40 2. Sơ đồ tính và kết quả nội lực. 41 3. Tính toán cốt thép. 42 4. Kiểm tra điều kiện chống nứt 43 iv. Tính toán đáy bể 43 1. Kích thước và cấu tạo đáy bể. 43 2. Tải trọng 43 3. Sơ đồ tính và kết quả nội lực. 44 4. Kết quả tính và bố trí cốt thép. 45 5.kiểm tra điều kiện chống nứt. 45 6. Kiểm tra moment-độ võng bằng phần mềm safe 50 6.1. Moment của bản đáy 50 6.2 chuyển vị của bản đáy 51 7. Kết luận 51 chương 4: Thiết kế cầu thang tầng điển hình i. Sơ đồ hình học của cầu thang 52 ii. Khảo chọn sơ bộ kích thước của cầu thang 52 1. Bảng thang 52 2. Dầm chiếu nghỉ 53 iii. Tải trọng tc dụng ln cầu thang. 53 1. Tĩnh tải. 53 2. Hoạt tải 54 3. Tổng tải trọng tc dụng ln bảng thang v chiếu nghỉ 55 iv. Sơ đồ tính. 55 v. Nội lực cc vế bảng thang. 56 1. Khi xem lin kết l một khớp một ngm. 56 vi. Tính thép. 57 vii. Kiểm tra độ võng của cầu thang. 59 viii. Dâm chiếu tới. 59 1. Sơ đồ truyền tải 59 2. Tải trọng tác dụng 59 2. Nội lực và tính thép 60 ix. Kiểm tra võng 61 x. Kết luận. 61 chương 5: Khung không gian i. Cơ sở lý thuyết 62 ii khảo sát các dạng dao động riêng 63 1. Phương x. 64 2. Phương y 67 3. Mode xoắn 70 iii. Tải tọng gió 74 1. Thành phần tĩnh của tải trọng gió 74 2. Thành phần động của tải trọng gió 74 3. Xác định giá trị tính toán thành phần động của tải trọng gió 77 iv. Khung không gian 79 1. Sơ bộ tiết diện 79 2. Tải trọng tác động 80 3. Nội lực 82 4. Cơ sở tính toán và thiết kế theo aci 89 4.1 thiết kế dầm 89 4.2 tính toán cột 92 4.3 các giả thiết về sự làm việc của kết cấu 96 4.4 cột chịu nén lệch tâm 97 4.5 thiết kế vách theo aci 98 5. Bảng kết quả thép cột từ etabs 101 6. Kiểm tra khả năng chịu lực của tiết diện cột 114 7. Tính thép vách 118 7. Kết luận 140 b. Tài liệu tham khảo. 141

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY