Thiết kế sàn sườn có bản loại dầm

Tiết diện sau cách tiết diện trước một đoạn: 42+1900=1942mm Điểm kết thúc uốn cách tiết diện trước một đoạn: 635+2585=3220mm >1942 mm Như vậy điển kết thúc uốn đã nằm ngoài tiết diện sau một đoạn: 3220-1942=1278 mm Thanh thép số 3(1d25): Tiết diện trước có [M]tdt = 265.1 kNm Tiết diện sau có [M]tds = 178.5 kNm Điểm bắt đầu uốn cách tiets diện trước một đoạn 1140 mm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY