Thiết kế phân xưởng sản xuất Vinylclorua

Đề tài: Thiết kế phân xưởng sản xuất Vinylclorua MỤC LỤC MỞ ĐẦU PHẦN I .TỔNG QUAN LÝ THUYẾT DẦU NHỜN VÀ BÔI TRƠN I. TỔNG QUAN VỀ DẦU NHỜN I.1. MA SÁT VÀ NGUYÊN LÝ BÔI TRƠN I.2. VAI TRÒ CỦA DẦU NHỜN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ I.3. NHỮNG TÍNH CHẤT LY Ï- HOÁ CỦA DẦU NHỜN BÔI TRƠN I.4. TÍNH CHẤT CÁC LOẠI DẦU GỐC CƠ BẢN DÙNG TRONG PHỐI TRỘN DẦU NHỜN I.4.1. DẦU GỐC CHẾ BIẾN TỪ DẦU MỎ. I.4.1.1. Công nghệ sản xuất dầu gốc I.4.1.2. Thành phần hydrocacbon của dầu gốc I.4.2. DẦU GỐC TỔNG HỢP I.4.2.1. Nhóm hydrocacbon tổng hợp I.4.2.2. Nhóm các este hữu cơ I.4.2.3. Nhóm este phosphat I.4.2.4. Nhóm polyalkyl glycol I.5. TÍNH CHẤT CÁC LOẠI PHỤ GIA DÙNG TRONG PHỐI TRỘN I.5.1. Giới thiệu phụ gia I.5.2. Các chủng loại phụ gia I.6. PHÂN LOẠI DẦU NHỜN DÙNG CHO ĐỘNG CƠ ÔTÔ THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ I.6.1. Phân loại dầu động cơ theo cấp chất lượng API I.6.2. Phân loại dầu nhờn động cơ theo cấp độ nhớt SAE II. CÁC CHẾ ĐỘ MÀI MÒN BỀ MẶT II.1. GIỚI THIỆU II.2. MÀI MÒN KẾT DÍNH. II.3. MÀI MÒN (L’USURE ABRASIVE) II.4. MÀI MÒN ĂN MÒN II.5. MÀI MÒN DO MỎI (L’USURE PAR FATIGUE) II.6. MÀI MÒN PHỨC HỢP II.6.1. Ăn mòn tiếp xúc II.6.2. Mài mòn lỗ trống. II.7. MÀI MÒN TRONG ĐỘNG CƠ. II.7.1. Sự mài mòn trong hệ thống xupáp. II.7.2. Sự mài mòn trong hệ thống Piston - xecmăng - xylanh II.7.3. Sự ăn mòn ổ đỡ III. CÁC CHẾ ĐỘ BÔI TRƠN III.1. CHẾ ĐỘ MA SÁT KHÔ. III.2. CHẾ ĐỘ BÔI TRƠN GIỚI HẠN. III.3. CHẾ ĐỘ BÔI TRƠN LƯU CHẤT III.3.1. Chế độ hydrodynamique (HD) III.3.2. Chế độ thuỷ động học đàn hồi (EHD) III.4. CHẾ ĐỘ BÔI TRƠN HỖN HỢP III.5. ĐƯỜNG CONG STRIBECK III.6. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN LỚP PHIM DẦU III.6.1. Cấu trúc bề mặt của các chi tiết. tiếp xúc III.6.2. Các giả thuyết tính toán lớp phim dầu bôi trơn IV. ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ IV.1. ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ XĂNG IV.1.1. Đặc trưng về cấu tạo của động cơ xăng bốn thì IV.1.2. Đặc trưng về hoạt động của động cơ xăng bốn thì IV.2. CẤU TẠO HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ XĂNG BỐN TH IV.2.1. Vai trò của hệ thống bôi trơn động cơ IV.2.2. Các kiểu hệ thống bôi trơn động cơ IV.3. CÁC CHI TIẾT CẦN BÔI TRƠN PHẦN II. PHỐI TRỘN DẦU NHỜN 15W- 40 I. GIỚI THIỆU II. CÔNG ĐOẠN TÍNH TOÁN PHỐI TRỘN II.1. CƠ SỞ CHỌN DẦU GỐC VÀ PHỤ GIA II.2. SO SÁNH TÍNH KINH TẾ CỦA CÁC TỔ HỢP PHỐI TRỘN PHẦN III. CÁC PHÉP THỬ DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ I. GIỚI THIỆU. II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC PHÉP THỬ ĐỘNG CƠ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM III. CÁC PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM ĐỘNG CƠ XĂNG BỐN THÌ CHỦ YẾU HIỆN NAY PHẦN IV. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I. GIỚI THIỆU II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN AN TOÀN MÔI TRƯỜNG III. TÁI SINH DẦU NHỜN III.1. GIỚI THIỆU III.2. BẢN CHẤT CỦA TÁI SINH DẦU THẢI III.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁI SINH DẦU THẢI III.4. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ TÁI SINH DẦU THẢI III.5. NHỮNG HIỂU BIẾT KHI SỬ DỤNG DẦU BÔI TRƠN PHỤ LỤC. KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY