Thiết kế phân xưởng chế bản

LỜI MỞ ĐẦU Nhu cầu báo chí ngày càng tăng rất mạnh, đặc biệt là các nơi vùng xa. Đời sống họ ngày càng được nâng cao,nên ngoài việc có báo đọc, hình ảnh chữ được in đẹp họ còn có nhu cầu về thời gian nhận được báo. Báo hàng ngày có tính thời sự cao, các thông tin nhanh cần phải được truy nhập nhanh. Do vậy, để làm thế nào mà cho người đọc có được báo đọc vào đúng thời gian cần thiết thì đó là nhiệm vụ của các nhà xuất bản và các nhà in. Chế bản nhanh mà vẫn đảm bảo có được các thông tin nóng hổi nhất, các nhà in ở các vùng xa có tài liệu để in được báo cho kịp thời. Để làm được điều đó người ta đã nghĩ đến các kỹ thuật thông tin. Sử dụng các kỹ thuật thông tin để rút ngắn thời gian sản xuất mà vẫn cho chất lược tốt. Dưới đây ta sẽ nghiên cứu để đầu tư một dây chuyền chế bản hiện đại ứng dụng nhiều công nghệ thông tin. PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG. 1. Sự cần thiết phải đầu tư một dây chuyền chế bản mới. Trên thế giới hiện nay,công nghệ in đã phát triển vượt bậc, họ đã sử dụng các công nghệ hiện đại như công nghệ CtP (computer to plate, computer to printe).Với nước ta thì do điều kiện về kinh tế ,trình độ nên chưa thể áp dụng được.Nhưng so với khoảng 10 năm trước đây thì ở nước ta công nghệ thông tin có tốc độ phát triển chóng mặt,mở ra nhiều các ứng dụng tiện lợi giúp con người làm việc nhanh và chính xác hơn.Công nghệ in ở nước ta cũng là một ngành đã ứng dụng rất nhiều những thành tựu khoa học đó.Vậy việc đầu tư một dây chuyền chế bản mới hiện đại hơn,sử dụng các thiết bị và phần mềm của công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, tăng năng suất lao động, đáp ứng được nhu cầu của người dân là cần thiết và quan trọng. Để đáp ứng được nhu cầu về thông tin văn hóa xã hội cho người dân cả về số lượng, chất lượng và thơì gian phục vụ thì việc đầu tư một dây chuyền chế bản là cần thiết. Sản phẩm chủ yếu của dây chuyền là báo chí,là sản phẩm có tính chính trị, mang thông tin tư tưởng, văn hóa xã hội. Hơn nữa,đời sống của người dân ngày càng cao, nhu cầu về báo chí tăng cả về chất và lượng. Điều này đòi hỏi các cơ quan báo chí phải tăng sản lượng và phát hành kịp thời. Mặt khác, công việc chế bản báo hàng ngày không thể thực hiện được trên 63 tỉnh thành trong cả nước.Các cơ sở in tại các tỉnh vùng xa do hạn chế về thiết bị cũng như về trình độ, sẽ không đáp ứng được yêu cầu của người dân một cách tốt nhất.Do vậy cần phải đầu tư một dây chuyền chế bản trung tâm để từ đây các dữ liệu của các báo sẽ được chuyển qua mạng đến các tỉnh thành, đảm bảo được thời gian sản xuất ,báo được phát hành đúng thời hạn , thông tin không bị chậm khi đến với người dân. 2. Nhu cầu và năng lực sản xuất. + Báo hàng ngày:khuôn khổ 58 x 84 cm, 8 trang khổ 42 x 58 cm, gồm 2 tờ lồng vào nhau, mỗi tờ in 4/2. - Số phim cần cho một tờ báo hàng ngày: Phim in 4 màu: 2 x 4 = 8 tờ khổ 58x84 cm/ngày. = 16 tờ khổ 42x58 cm/ngày. Phim in 2 màu: 2 x 2 = 4 tờ khổ 58x84 cm/ngày. =8 tờ khôr 42x58 cm/ngày. Tổng số phim cần dùng là: 24 tờ khổ 42x58 cm/ngày. - Số phim cần trong một năm: 24 x 358 = 8592 tờ khổ 42x58 cm/năm. + 20 tờ báo tuần, khổ 42 x 58 cm, 16 trang khổ 29 x 42 cm, in 4/2. - Số phim cần cho một tờ báo tuần: Phim in 4 màu : 4 x 4 = 16 tờ khổ 42x58 cm. Phim in 2 màu : 2 x 2 = 8 tờ khôr 42x58 cm. Tổng số phim cần in một tờ báo : 16+8=24 tờ khổ 42x58 cm. - Số phim cần trong một năm: 24 x 51 x 20 = 24480 tờ khổ 42x58 cm/năm. + 10 tờ tạp chí, hai tuần ra môt số, khổ 21x28, 64 trang ruột in một nửa 4 màu một nửa 2màu, bìa in 4 màu. 64 trang ruột khổ 21x28 cm = 16 trang khổ 42x58 cm = 8 tờ khổ 42x58 cm. Phim in 4 màu : ( 8 : 2) x 2 x 4 = 16 tờ phim khổ 42x58 cm. Phim in 2 màu : ( 8 : 2 ) x 2 x 2 = 8 tờ phim khổ 42x58 cm. Một tờ cần : 24 tờ phim khổ 42x58 để in ruột. Một năm cần số phim để in ruột sách : 10 x 24 x 24 = 5760 tờ phim khổ 58x42 cm/năm. Tờ bìa khổ 28x42 cm in 4 màu: Một năm cần: 10 x 24 x 8 = 1920 tờ phim khổ 28x42 cm = 960 tờ khổ 42x58 cm/năm. Tổng số phim trong một năm cần là: 960 + 5760 = 6720 tờ khổ 42x58 cm/năm. + Những nhày lễ lớn số lượng trang in 4 màu tăng lên 2 lần. Một năm có 7 ngày lễ lớn có thể coi: Báo tuần sẽ có 4số đặc san, tạp chí có 4 số đặc san, báo hàng ngày có 1 số báo xuân. Số phim in 4 màu tăng lên trong một năm là: -Báo hàng ngày: 16 tờ khổ 42x58 cm/năm. -Báo tuần : 16 x 4 x 20 = 1280 tờ khôr 42x58 cm/năm. -Tạp chí : 20 x 10 x 4 = 800 tờ khổ 42x58 cm/năm. Tổng số phim là :16 + 1280 + 800 = 2096 tờ khổ 42x58 cm/năm. Một năm cần dùng tổng số phim là: 2096 + 6720 + 24480 + 8592 = 41888 tờ phim khổ 42x58 cm/năm. Tổng diện tích phim sử dụng trong một năm: 41888 x 42 x 58 = 102039168 cm2/năm. * Tính tổng số diện tích ảnh phải quét trong một năm : với diện tích ảnh chiếm 20% tổng diện tích in. Ta có thể tính diện tích in theo khuôn khổ của trang báo, với diện tích bo trắng xung quanh ta có thể coi là lượng bù hao trong thơì gian quét. - Báo hàng ngày : 8 x 42 x 58 x (20:100) x 358 = 1395340,8 cm2./năm. - Báo tuần : 20 x 16 x 29 x 42 x (20:100) x 51 = 3975552 cm2/năm. - Tạp chí : ruột :10 x 64 x 21 x 28 x(20:100) x 24 = 1806336 cm2/năm Bìa : 10 x 28 x 42 x(20:100) x 24 = 56448 cm2/năm Tổng cộng : 1806336 + 56448 = 1862784 cm2/năm. -Số lượng phim in tăng: (2096:4) x (20:100)x42x58 =255292,8cm2/năm. Þ Tổng số diện tích ảnh phải quét trong 1 năm: 1395340,8 + 3975552 + 1862784 + 255292,8 =7488969,6 cm2/năm . Bình quân diện tích phim phải quét trong một ngày: 7488969,6 : 358 = 20919 cm2/ngày. * Tính tổng diện tích trang chữ phải nhập: có thể tính xấp xỉ khổ bát chữ bằng với khổ báo để tính thuận tiện. - Báo hàng ngày: 58 x 42 x 8 x 358 x (80:100) = 5581363,2 cm2/năm. - Báo tuần : 20 x 16 x 29 x 42 x 51 x (80:100) =15902208 cm2/năm. - Tạp chí :10 x 64 x 21 x 28 x 24 x (80:100) =7225344 cm2/năm. - Số trang in tăng: (2096:4)x42x58x(80:100) =1021171,2 cm2/năm. Tổng diện tích trang chữ : 5581363,2+ 15902208 + 7225344 + 1021171,2 =29730086,4 cm2/năm. Số trang khổ 29,7x21 cm phải nhập: 29730086,4 : (21 x29,7) = 47667,3 trang =47668 trang/năm. Bình quân một ngày phải nhập : 47668 : 358 = 133 trang/ngày.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY