Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện gồm 3 tổ máy, công suất mỗi máy là 100 MW. Nhà máy có nhiệm vụ cung cấp điện cho phụ tải điện áp máy phát, phụ tải điện áp trung và phát công suất hừa lên hệ thống 220 kV

ĐỀ TÀI: Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện gồm 3 tổ máy, công suất mỗi máy là 100 MW. Nhà máy có nhiệm vụ cung cấp điện cho phụ tải điện áp máy phát, phụ tải điện áp trung và phát công suất thừa lên hệ thống 220 kV. MỤC LỤC NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 1 LỜI NÓI ĐẦU 2 CHƯƠNG I : TÍNH TOÁN PHỤ TẢI & CÂN BẰNG CÔNG SUẤT . 3 1.1 Chọn máy phát điện . 3 1.2 Tính toán phụ tải ở các cấp điện áp 3 CHƯƠNG II : CHỌN SƠ ĐỒ NỐI DÂY CỦA NHÀ MÁY 10 2.1 Đề xuất phương án . 10 2.2 Chọn máy biến áp 14 2.2.1 Chọn máy biến áp cho phương án I . 14 2.2.2 Chọn máy biến áp cho phương án II 18 2.2.3 Tính tổn thất công suất và tổn thất điện năng 22 2.2.4 Tính dòng điện làm việc bình thường, dòng điện cưỡng bức . 24 CHƯƠNG III : TÍNH TOÁN DÒNG ĐIỆN NGẮN MẠCH . 28 3.1 Xác định tham số . 28 3.2 Phương án I 29 3.3 Phương án II . 39 CHƯƠNG IV : SO SÁNH KINH TẾ – KỸ THUẬT CHỌN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU . 50 4.1 Phương án I 51 4.2 Phương án II 53 CHƯƠNG V : CHỌN KHÍ CỤ ĐIỆN VÀ THANH DẪN . 56 5.1 Chọn thanh dẫn cứng 56 5.2 Chọn sứ đỡ . 59 5.3 Chọn thanh góp mềm phía cao áp 61 5.4 Chọn thanh góp mềm phía trung áp 63 5.5 Chọn dao cách ly 65 5.6 Chọn máy biến điện áp BU 66 5.7 Chọn máy biến dòng điện BI . 68 5.8 Chọn cáp và kháng điện đường dây . 71 5.8.1 Chọn cáp cho phụ tải địa phương 71 5.8.2 Chọn kháng điện . 73 5.9 Chọn chống sét van 76 5.9.1 Chọn chống sét van cho thanh góp 76 5.9.2 Chọn chống sét van cho máy biến áp 76 CHƯƠNG VI : SƠ ĐỒ TỰ DÙNG VÀ MÁY BIẾN ÁP TỰ DÙNG . 78 6.1 Sơ đồ nối điện tự dùng . 78 6.2 Chọn máy biến áp tự dùng 78 6.2.1 Chọn máy biến áp tự dùng cấp I . 78 6.2.2 Chọn máy biến áp tự dùng cấp II 79 6.2.3 Chọn máy cắt . 80 SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN TỰ DÙNG 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY