Thiết kế nhà chung cư A2_9 tầng quận Hải An - Hải Phòng

Công trình “Chung cư A2” được xây dựng tại: Quận H?i An – Hải Phòng. Cụng trỡnh 9 t?ng, chi?u cao 34,7m, di?n tớch 1542m 2 . Công trình đ-ợc xây dựng trên một khu đất rộng rãi, bằng phẳng nằm trong khu dân c-. Vị trí công trình nh- trên thì khi đ-a ra các giải pháp thi công công trình có những mặt thuận lợi và khó khăn sau đây: - Thuận lợi: + Công trình thi công nằm trên tuyến giao thông chính, nên thuận lợi cho các ph-ơng tiện cung ứng vật liệu, thuận lợi cho việc sử dụng bê tông th-ơng phẩm. + Công trình xây dựng thuộc vùng có sẵn các nguồn nguyên vật liệu nên không cần nhiều kho bãi lớn, chủ động đ-ợc vật liệu cung cấp cho công trình. + Ph-ơng tiện vận chuyển thuận tiện, có sẵn và hiện đại. + Các tập đoàn xây dựng có đủ ph-ơng tiện, thiết bị máy móc và kỹ s- giỏi để thi công công trình. + Công trình nằm trong quận nên điện n-ớc ổn định, do vậy điện n-ớc phục vụ thi công đ-ợc lấy trực tiếp từ mạng l-ới cấp của thành phố, đồng thời hệ thống thoát n-ớc của công tr-ờng cũng xả trực tiếp vào hệ thống thoát n-ớc chung. - Khó khăn: + Công tr-ờng thi công nằm trong khu dân c- nên mọi biện pháp thi công đ-a ra tr-ớc hết phải đảm bảo đ-ợc các yêu cầu vệ sinh môi tr-ờng nh- tiếng ồn, bụi, đồng thời không ảnh h-ởng đến khả năng chịu lực và an toàn cho các công trình lân cận do đó biện pháp thi công đ-a ra bị hạn chế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY