Thiết kế một nhà máy điện

Lời nói đầu Ngày nay cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế quốc dân, nhu cầu sử dụng điện năng trong các lĩnh vực giao thụng, nông nghiệp, cụng nghiệp, sinh hoạt . tăng lờn và đặc biệt là sự phát triển ngày càng nhiều các xớ nghiệp cụng nghiệp với nhu cầu sử dụng điện năng rất lớn. Do vậy, đẩy nhanh việc xây dựng các nhà máy điện là rất cần thiết. Thiết kế một nhà máy điện núi chung và hệ thống là một vấn đề rất quan trọng, nó sẽ nâng cao tính đảm bảo cung cấp điện liên tục cho các hộ tiêu thụ và chúng hỗ trợ nhau khi sự cố một nhà máy nào đấy. Đồng thời tăng tính ổn định của hệ thống và hạn chế số lượng máy phát dự trữ so với khi vận hành độc lập. Qui trình thiết kế mụn học không những củng cố lại những kiến thức đó được học mà cũn giúp đỡ em cú thêm những hiểu biết chính xác và đầy đủ hơn về một hệ thống điện núi chung cũng như một nhà máy nhiệt điện núi riêng. Mục lục Lời nói đầu 4 Chương I : tính toán cân bằng công suất vạch phương án nối dây 5 1.1 Chọn máy phát điện 5 1.2 Tính toán phụ tải và cân bằng công suất 5 1.2.1 Phụ tải địa phương 5 1.2.2 Phụ tải cấp 110kV 6 1.2.3 Phụ tải toàn nhà máy 7 1.2.4 Tính toán công suất tự dùng 8 1.2.5 Tính toán công suất nhà máy phát về hệ thống 9 1.3 Nhận xét 11 1.4 Các phương án nối dây 11 1.4.1 Phương án 1 12 1.4.2 Phương án 2 13 1.4.3 Phương án 3 14 1.5 Sơ bộ đánh giá các phương án nối dây 14 Chương II : Chọn máy biến áp - tính tổn thất công suất và điện năng các phương án 15 2.1 Chọn máy biến áp cho phương án 1 15 1.Chọn máy biến áp nối bộ B3,B4 15 2.Chọn máy biến áp tự ngẫu B1 và B2 16 3.Phân bố công suất phụ tải cho các máy biến áp ở chế độ bình thường. 16 4.Kiểm tra quá tải khi các máy biến áp bị sự cố 17 5.Tính tổn thất điện năng trong các máy biến áp 21 6.Tính dòng điện làm việc cưỡng bức và chọn kháng điện 22 2.2 Chọn máy biến áp cho phương án 2 24 1.Chọn công suất máy biến áp tự ngẫu B1 và B2 24 2.Chọn các máy biến áp nối bộ B3, B4 25 3.Phân bố công suất cho các máy biến áp 25 4.Kiểm tra quá tải máy biến áp khi sự cố xảy ra 26 5.Tính tổn thất điện năng trong các máy biến áp 30 6.Tính dòng làm việc cưỡng bức và chọn kháng điện 31 Chương III : tính toán kinh tế xác định phương án tối ưu 33 3.1 Chọn hình thức thanh góp ở các cấp điện áp 33 3.2 tính kinh tế của các phương án 33 3.2.1 Phương án 1 33 3.2.2 Phương án 2 36 3.3 Nhận xét 39 Chương IV : Tính toán ngắn mạch 40 4.1 Chọn các đại lượng cơ bản 40 4.2 Chọn các điểm để tính toán ngắn mạch 40 4.3 Tính toán ngắn mạch cho phương án đã chọn 41 4.3.1 Tính điện kháng các phần tử trong sơ đồ thay thế 41 4.3.2 Lập sơ đồ thay thế tính toán ngắn mạch tại điểm N1 42 4.3.3 Lập sơ đồ thay thế tính toán ngắn mạch tại N2 44 4.3.4 Lập sơ đồ thay thế tính toán ngắn mạch tại N3 46 4.3.5 Lập sơ đồ thay thế tính toán ngắn mạch tại N4 48 4.3.6 Tính dòng ngắn mạch tại điểm N5 49 4.4 Kiểm tra các khí cụ điện đã chọn 49 4.4.1 Máy cắt điện 49 4.4.2 Dao cách ly 50 Chương V : Chọn khí cụ điện và các phần có dòng điện chạy qua 52 5.1. Chọn thanh dẫn cứng cho mạch máy phát 52 5.1.1 Chọn tiết diện thanh dẫn cứng cho mạch máy phát 52 5.1.2 Kiểm tra ổn định nhiệt 53 5.1.3 Kiểm tra ổn định động 53 5.1.4 Xác định khoảng cách lớn nhất có thể giữa 2 miếng đệm . 54 5.2.Chọn sứ đỡ thanh dẫn cứng 55 5.3.Chọn thanh dẫn mềm 56 5.3.1 Chọn thanh dẫn mềm làm thanh góp cấp điện áp 220kV. 56 5.3.2 Chọn thanh dẫn mềm làm thanh góp cấp điện áp 110kV. 59 5.4.Chọn máy biến áp đo lường 59 5.4.1 Chọn máy biến điện áp 59 5.4.2 Chọn máy biến dòng điện (BI) 62 5.5.Chọn cáp và kháng điện cho phụ tải địa phương 64 Chương VI : Chọn sơ đồ và thiết bị tự dùng 69 6.1 Chọn máy biến áp công tác bậc một 69 6.2 Chọn máy biến áp dự trữ cấp một 69 6.3 Chọn máy biến áp công tác bậc hai 70 6.4 Chọn máy cắt điện cấp điện áp 6,3kV 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY