Thiết kế móng cọc đài cao của bến

A .: SỐ LIỆU ĐỒ ÁN Họ và tên : Nguyễn Văn Phúc - CT06042 Tải trọng thẳng đứng : N=1900 (T) Tải trọng ngang: H=85 (T) Địa Chất Số 5: Lớp 1: Bùn sét xám đen– xám xanh lẫn xác thực vật, chiều dày trung bình 5.5mét. - Dung trọng tự nhiên g = 1.48 kg/cm3 - Độ ẩm thiên nhiên W= 80.05 % - Tỷ trọng D = 2.62 - Chỉ số dẻo Id = 26.6 % - Độ sệt B =1.61 - Hệ số rỗng thiên nhiên eo = 2.189 - Chỉ tiêu cường độ + Góc ma sát trong j =2o33’ + Lực dính C = 0.060 kg/cm2 - Chỉ tiêu biến dạng + Hệ số nén lún từ 1.0 đến 2.0 Kg/cm2 a 1-2 = 0.293 cm2/kg Lớp 1a: + Môđun biến dạng E = 4.6 kg/cm2 Đất cát pha xám đen, xám nâu trạng thái dẻo. Lớp đất này dày trung bình 5.3 mét. - Dung trọng tự nhiên g = 1.78 kg/cm3 - Độ ẩm thiên nhiên W= 26.21 % - Tỷ trọng D = 2.64 - Chỉ số dẻo Id = 5.7 % - Độ sệt B =0.89 - Hệ số rỗng thiên nhiên eo =0.878 - Chỉ tiêu cường độ + Góc ma sát trong j =18o52’ + Lực dính C = 0.077 kg/cm2 - Chỉ tiêu biến dạng + Hệ số nén lún từ 1.0 đến 2.0 Kg/cm2 a 1-2 = 0.045 cm2/kg + Môđun biến dạng E = 30.1 kg/cm2 Lớp 2: Đất sét pha nâu vàng, nâu đỏ, loang lỗ xám trắng, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng. Lớp đất này có độ dày trung bình 8.6 mét. - Dung trọng tự nhiên g =1.89 kg/cm3 - Độ ẩm thiên nhiên W= 25.83 % - Tỷ trọng D = 2.68 - Chỉ số dẻo Id = 14.8% - Độ sệt B =0.56 - Hệ số rỗng thiên nhiên eo = 0.783 - Chỉ tiêu cường độ + Góc ma sát trong j =12o41’ + Lực dính C = 0.157 kg/cm2 - Chỉ tiêu biến dạng + Hệ số nén lún từ 1.0 đến 2.0 Kg/cm2 a 1-2 = 0.037 cm2/kg Lớp 3: + Môđun biến dạng E = 27.9 kg/cm2 Đất sét xám nâu, xám đen, xen kẹp lớp cát mịn, trạng thái dẻo cứng. Lớp đất này có chiều dày chưa xác định trong phạm vi hố khoan. - Dung trọng tự nhiên g =1.90 kg/cm3 - Độ ẩm thiên nhiên W= 27. 88 % - Tỷ trọng D = 2.68 - Chỉ số dẻo Id = 18.7 % - Độ sệt B =0.44 - Hệ số rỗng thiên nhiên eo = 0.81 - Chỉ tiêu cường độ + Góc ma sát trong j =12o36’ + Lực dính C = 0.215 kg/cm2 - Chỉ tiêu biến dạng + Hệ số nén lún từ 1.0 đến 2.0 Kg/cm2 a 1-2 = 0.026 cm2/kg + Môđun biến dạng E = 30.1 kg/cm2 ã YÊU CẦU ĐỒ ÁN Cho Số liệu về địa chất ,tải trọng tác dụng lên móng. Hãy thiết kế móng cọc đài cao cứng với nội dụng cụ thể như sau: 1.Phân tích điều địa chất,lựa chọn sơ bộ kích thước củacọc. 2.Sơ bộ xác định sức chịu tải của cọc,xác định số lượng cọc và bố trí nèn cọc. 3.Lựa chọn sơ bộ kích thước của đài cọc. 4.Tính toán kiểm tra móng cọc theo các trạng thái giới hạn. B : TRÌNH BÀY I- ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CỦA KHU VỰC: Để đưa ra phương án thiêt kế cần phải chú ý tới tính khả thi của việc thi công công trình, thiết kế đảm bảo tránh vật trôi nổi va vào cọc .việc thiết kế sẽ dựa trên việc giả thiết cho đài cao cứng tuyệt đối. Lớp đất 1: Bùn sét xám đen –xám xanh lẫn xác thực vật,chiều dày trung binh 5.5m.Đây là lớp đất bùn chiều dày khá sâu.sẽ làm cho việc thi công khó khăn trong việc cắm dàn giáo. Lớp đất 1a: Đất cát pha xám đen,xám nâu ở trạng thái dẻo,lớp này dày trung bình 5.3m ,lớp đất này không tôt cho công trinh cũng có chiều dày khá sâu. Lớp đất 2: Đât sét pha nâu vàng,nâu đỏ,loang lỗ xám tráng,trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng.lớp đất này có đọ dày trung bình 8.6m.vì lớp đất phía trên là đât chịu lực kém nên lớp 2 không thể là lớp đất chịu lưc tôt,cần phải khoan sâu hơn để tìm được lớp đất hợp lý. Lớp đất 3: Đất sét xám nâu,xám dên xen kẹp lớp đát min,trang thái dẻo cứng.có chiều đày chưa xác định,đây là lớp đất hỗn hợp có cố kêt tương đối ổn định ,chặt là lớp đất có khả năng chịu lực tốt,nên chọn là lớp đất chịu lực công trình. Qua khảo sát ta nhận thấy địa chất ở đây yếu có thể sẽ phải thiết kế số lượng cọc nhiều. Lưa chọn phương án móng cọc đài cao cứng. Đáy đài được cao hơn 0.5m so với mực nước thấp nhất. (xem ứng với độ sâu sông là măt nước thấp nhất) Độ sâu cọc ngàm vào lớp đất 3 >3D,với D là đường kính hoặc chiêu dài tiết diện ngang cọc . CHÚ THÍCH : TÀI LIỆU TRÊN GỒM BẢN VẼ + THUYẾT MINH + BẢNG TÍNH CHI TIẾT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY