Thiết kế mạng máy tính cho công ty tin học và công nghệ

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG I: 5 ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI VÀ CẤU TRÚC CỦA MẠNG LAN . 5 1.Định nghĩa 5 2. Phân loại 5 2.1. Mạng LAN thực .5 2.2. Mạng LAN ảo 5 3. Cấu trúc của mạng LAN 6 3.1. Mạng dạng hình sao (Star topology) .6 3.2. Mạng hình tuyến (Bus Topology) .7 3.3. Mạng dạng vòng (Ring Topology) 8 3.4. Mạng dạng kết hợp 9 3.5. Mạng phân cấp (Hierarchical) 10 CHƯƠNG II: .11 CÁC GIAO THỨC VÀ HỆ THỐNG ĐƯỜNG TRUYỀN DÙNG TRONG LAN 11 1.Các giao thức sử dụng trong mạng LAN .11 1.1. Giao thức CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) 11 1.2. Giao thức truyền thẻ bài (Token passing) .11 1.3. Giao thức FDDI .13 1.4. Giao thức CSMA/CA .13 2.Hệ thống đường truyền dùng trong LAN 13 2.1. Cáp xoắn đôi 13 2.2. Cáp đồng trục .14 2.3. Cáp sợi quang 15 2.4. Sóng vô tuyến .15 CHƯƠNG III: .17 CÁC THIẾT BỊ VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH DÙNG TRONG LAN 17 1. Các thiết bị dung trong LAN .17 1.1. Bộ lặp tín hiệu(Repeater) 17 1.2. Bộ tập chung(Hub) 18 1.3. Cầu(Bridge) .18 1.4 . Bộ chuyển mach(Switch) 19 1.5. Bộ định tuyến(Router) .20 1.6. Card mạng(Network card) .24 1.7. Modem .25 2. Hệ điều hành dùng trong LAN .26 2.1. Hệ điều hành WindowsNT 26 2.2. Hệ điều hành Linux .26 2.3. Hệ điều hành UNIX .27 2.4. Hệ điều hành NetWare .27 CHƯƠNG IV: 28 THIẾT KẾ MẠNG MÁY TÍNH CHO CÔNG TY TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. 28 1. Nhu cầu của thiết kế mạng cho công ty 28 2. Thực trạng mạng tin học hiện nay của công ty 28 3. Cơ cấu tổ chức hành chính và mối liên hệ thông tin giữa phòng trong công ty 29 3.1. Cơ cấu hành chính trong công ty .29 3.2. Mối liên hệ thông tin giữa các phòng trong công ty 31 4. Cơ cấu về địa lý của công ty .32 5. Mô hình cấu trúc mạng 33 KẾT LUẬN . .36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY