Thiết kế khu du lịch sinh thái bền vững Thác Ba Giọt nhằm sử dụng tài nguyên môi trường bền vững

MỤC LỤC MỞ ĐẦU . . 1 1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . . 1 2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI . 2 2.1. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI . . 2 2. 2.NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI . 2 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2 3.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . . 2 3.2.PHẠM VI NGHIÊN CỨU . . 3 4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 3 5.GIỚI HẠN ĐỀ TÀI . . 3 Chương 1 : MÔ TẢ SƠ LƯỢC VỀ KHU DU LNCH THÁC BA GIỌT . . 4 1.1. Giới thiệu chung . 5 1.2. Mục tiêu của dự án thiết kế . . 5 1.3. N ội dung cơ bản của dự án thiết kế . . 5 1.3.1. Chức năng của khu du lịch Thác Ba Giọt . . 5 1.3.2. Quy mô khách (lươt khách) . . 5 1.3.3 Quy mô đất đai (ha) . 6 1.3.4 Vị trí . 6 1.3.5. Định hướng phát triển và phân khu chức năng . 6 1.3.6 Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật . 7 1.3.7 Quy hoạch xây dựng đợt đầu . . 8 1.4. Lợi ích kinh tế của dự án . 9 CHƯƠNG 2 : ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN . 10 2.1. Tổng quan về khu vực dự án . . 11 2.1.1. Vị trí địa lý . . 11 2.1.2. Hiện trạng sử dụng đất . . 12 2.2. Điều kiện tự nhiên tại khu vực dự án . 12 2.2.1. Địa hình . . 12 2.2.2.Khí hậu . 13 2.2.3. Đặc điểm sinh vật và cảnh quan tư nhiên . 13 2.3. Hiện trạng phát triển du lịch . . 15 CHƯƠNG 3 : ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN . . 20 3.1.Tác động của việc thực thi dự án đến các yếu tố môi trường . . 21 3.2.Tác động môi trường trong giai đoạn thực thi dự án . . 22 3.2.1.Các hoạt động chính trong giai đoạn thực thi dự án . 22 3.2.2.Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn thực thi dự án . 22 3.2.2.1. Tác động đến môi trường tự nhiên . . 22 3.2.2.1.a. Tác động đến môi trường không khí . . 22 3.2.2.1b. Tác động đến môi trường nước . . 24 3.2.2.1c. Tác động đến môi trường đất . . 24 3.2.2.2. Tác động của các hoạt động kinh doanh đến môi trường . 25 3.2.2.2a.Các vấn đề môi trường . . 25 3.2.2.2b. Khí thải . 26 3.2.2.2c. N ước thải . 26 3.2.2.2d. Rác thải . . 26 CHƯƠNG 4 : CÁC BIỆN PHÁP TỔNG HỢP KHẮC PHỤC CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC.ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN . . 27 4.1. Biện pháp giảm thiểu tiêu cực trong giai đoạn đền bù giải tỏa măt bằng . 28 4.2.Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai đoạn thực thi dự án và khai thác kinh doanh . . 28 4.2.1.Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí . . 28 4.2.1.1.Khống chế không khí ô nhiễm không khí trong quá trình xây dựng . . 28 4.2.1.2 Các biện pháp khống chế ô nhiễm nước . 30 4.2.1.2a. Khống chế ô nhiễm nước trong quá trình xây dựng . . 30 4.2.1.2b.Khống chế ô nhiễm nước trong quá trình khai thác kinh doanh . . 32 4.2.1.3.Các biện pháp giảm tốc độ tiêu cực đến môi trường đất . . 34 4.2.1.4. Các biện pháp khống chế ô nhiễm do chất thải rắn . 34 4.2.1.5.Các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống sự cố . . 35 CHƯƠNG 5 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DU LNCH SINH THÁI . . 37 5.1. Khái niệm chung . 38 5.1.1.Du lịch sinh thái là gì . . 38 5.2. Các nguyên tắc của quy hoạch và thiết kế DLST . . 40 5.2.1. N guyên tắc thứ nhất . . 41 5.2.2. N guyên tắc thứ hai . . 42 5.2.3. N guyên tắc thứ ba . . 42 5.2.4. N guyên tắc thứ tư . . 42 5.3. Quy hoạch DLST . 43 5.4. Giới thiệu chung về DLST bền vững . . 44 5.4 1. Khái niệm DLST bền vững . 45 5.4.2.Các nguyên tắc DLST bền vững . 45 5.4.2.1.Cơ sở của các nguyên tắc DLST . 45 5.4.2.2. N guyên tắc DLST bền vững . . 45 5.4.2.3. N hững yếu tố chỉ thị cơ bản phát triển DLST bền vững . . 46 5.4.3. Cơ sở của phát triển bền vững trong DLST . 53 CHƯƠNG 6 : THIẾT KẾ PHÁT TRIỂN KHU DU LNCH SINH THÁI BỀN VỮNG CHO KHU DU LNCH THÁC BA GIỌT . . 55 6.1.Mục tiêu phát triển loại hình DLST Thác Ba Giọt . 56 6.2.Tiềm năng phát triển DLST Thác Ba Giọt . . 57 6.2.1. Đặc điểm sinh vật . . 57 6.2.2. Cảnh quan thiên nhiên . . 58 6.3. Định hướng phát triển DLST bền vững cho khu du lịch Thác Ba Giọt 60 6.3 1. N hững định hướng chủ yếu để phát triển DLST bền vững . . 60 6.3.2. Xác định khả năng tải của điểm du lịch . 61 6.3.2.1. Khả năng chịu tải sinh thái . . 61 6.3.2.2. Khả năng chịu tải xã hội . . 64 6.3.2.3. Khả năng chịu tải kinh tế . . 65 6.4. Định hướng đầu tư để bảo tồn sử dụng tài nguyên bền vững và thiết kế phát triển bền vững du lịch sinh thái Thác Ba Giọt . . 65 6.4.1.Tạo nguồn đầu tư . . 65 6.4.2. Phương hướng sử dụng nguồn vốn đầu tư . . 65 6,4.3.Định hướng đầu tư để bảo tồn sử dụng tài nguyên bền vững cho khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt . 66 CHƯƠNG 7 : NHIỆM VỤ TỪNG KHU VỰC VÀ BẢN VẼ THIẾT KẾ KHU DU DU LNCH SINH THÁI THÁC BA GIỌT . 69 7.1. Chức năng nhiệm vụ của từng khu vực . . 70 7.1.1. Khu bán vé . . 70 7.1.2.Khu tham quan . 70 7.1.3. Khu quản lý . . 70 7.1.4. Khu quà lưu niệm . . 70 7.1.5. Khu nghỉ chân - ăn uống . . 71 7.1.6. Khu phục vụ văn nghệ . . 71 7.1.8. Khu câu cá và ngắm nhìn cảnh quan Thác Ba Giọt . 71 7.1.9. Khu hạn chế những vấn đề môi trường . . 71 7.2. Tổ chức thực hiện chương trình . . 74 7.2.1. Phân cấp quản lý . . 74 7.2.2. Tổ chức bộ máy và hoạt động . 74 CHƯƠNG 8 : KẾT LUẬN - KIẾN NGHN . . 77 8.1. KẾT LUẬN . 78 8.2. KIêN NGHị . . 79 Thiết kế khu du lịch sinh thái bền vững Thác Ba Giọt nhằm sử dụng tài nguyên môi trường bền vững LỜI MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Từ xa xưa, con người với trí tuệ và ham muốn tìm kiếm và khám phá những chân trời mới đã không ngừng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình trên toàn Thế Giới. Theo tạp chí Người Đưa Tin của UNESCO đã viết : “Cuộc phiêu lưu không còn những chân trời địa lý, không còn những lục địa trinh bạch, không còn những đại dương chưa ai biết tới, không còn những hòn đảo bí Nn. Vậy mà, về nhiều mặt, các dân tộc vẫn còn xa lạ với nhau và những phong tục, những niềm hy vọng Nn giấu, những xác tin sâu kín của mỗi dân tộc chẳng mất ai biết đến ”(12/1989). Các nhà du lịch thời nay vẫn mang nguyên vẹn trong mình trái tim nóng bỏng lòng đam mê khám phá những chân trời xa lạ, những núi cao, vực thẳm, những sông dài, biển rông Tiếng gọi của thiên nhiên hùng vĩ, của rừng vàng biển bạc vẫn còn vang vọng và lôi kéo bước chân của những “kẻ lang thang" trên bước đường du ngoạn. Thêm vào đó, con người luôn bị quyến rũ bởi những gì luôn đối lập với thực tế mình đang sống, họ khao khát một cảm giác mới lạ, một chất xúc tác mới cho cuộc sống và sự hiểu biết của mình. Khi ống khói của các nhà máy, xí nghiệp ngày một vươn cao chiếm lĩnh dần khoảng xanh của bầu trời, dân số không ngừng gia tăng, đô thị hóa trở thành một xu hướng chung, các khi công nghiệp tập trung, các nhà cao tầng và khói bụi giao thông tràn ngập khắp nơi thì nhu cầu tìm về với tự nhiên là một tất yếu. Chính vì vậy, trào lưu du lịch sinh thái đã và đang phát triển mạnh ở nhiều quốc gia dưới góc độ tiếp cận này. Du lịch sinh thái ra đời vào cuối những năn 80 và phát triển mạnh mẽ vài năm trở lại đây. Du lịch sinh thái không chỉ đơn thuần là hoạt động tổ chức du lịch dựa vào thiên nhiên nhằm vào mục đích kinh tế. Một số đặc điểm rất quan trọng của du lịch sinh thái là nó góp phần lớn vào việc bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, du lịch sinh thái theo tổ chức du lịch sinh thái quốc tế là : “Loại hình du lịch sinh thái là loại hình có trách nhiệm với giới tự nhiên trong việc giữ gìn môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân bản địa”. N ằm trong khu vực có cảnh vật tư nhiên còn hoang sơ với dòng thác nước như lung linh mờ ảo. Với điều kiện môi trường đặc biệt thì Thác Ba Giọt ở xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng N ai đang chờ đợi để được đầu tư, thiết kế thành một khu du lịch sinh thái bền vững. Qua đề tài này, hy vọng sẽ mang đến thêm một khu su lịch sinh thái mới cho tỉnh Đồng N ai. Đó cũng chính là lý do em chọn đề tài : “DỰ ÁN THIẾT KẾ KHU DU LNCH SIN H THÁI BỀN VỮN G THÁC BA GIỌT N HẰM SỬ DỤN G TÀI N GUYÊN MÔI TRƯỜN G BỀN VỮN G”. Đồng thời góp phần quảng bà cho du lịch Đồng N ai nói riêng và du lịch sinh thái nước ta nói chung. 2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 2.1. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI N ghiên cứu tổng quan du lịch sinh thái Thác Ba Giọt ở xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng N ai. Đánh giá thực trạng phát triển du lịch ở Thác Ba Giọt Đề ra những giải pháp cho sự phát tiển du lịch Thác Ba Giọt và thiết kế thành khu du lịch sinh thái bền vững. .2. 2.NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI Tìm kiếm và thu thập thông tin chính xác và đầy đủ để phục vụ cho việc trình bày và làm sáng tỏ đề tài. Sau khi thu thập thông tin đầy đủ, sẽ tiến hành tổng hợp phân tích tài liệu, trình bày bản vẽ thiết kế để hoàn thành đề tài. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Vị trí khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt Điều kiện tư nhiên và điều kiện kinh tế xã hội của khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt. Thiết kế khu du lịch sinh thái bền vững Thác Ba Giọt nhằm sử dụng tài nguyên môi trường bền vững Các tiềm năng phát triển DLST ở Thác Ba Giọt, từ đó để khai thác hợp lý và ừng dụng vào việc thiết kế khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt 3.2.PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt ở xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng N ai. 4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thu thập thông tin, tài liệu thứ cấp về vị trí địa lý, điều kiện kinh tế xã hội và đặc biệt là nét đặc trưng của khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt qua sách baó, internet, các luận văn tiến sĩ, thạc sĩ - Phương pháp phân tích, tổng hợp. - Phương pháp thống kê. - Phương pháp đánh giá nhanh. - Phương pháp đối chứng. 5.GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Đề tài thực hiện trong phạm vi toàn khu vực quy hoạch Thác Ba Giọt thuộc xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng N ai là nơi xây dựng khu du lịch Thác Ba Giọt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY