Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuộc da cho công ty TNHH Đặng Tư Ký

(Luận văn này được trình bày đầy đủ, rõ ràng có kèm theo bảng biểu, hình ảnh thiết kế minh họa, sau khi tải về extract file rar sẽ được file .pdf có thể copy từng câu, đoạn, và chỉnh sửa dễ dàng) MỤC LỤC Lời cảm ơn i Tóm tắt luận văn ii Mục lục iii Danh sách các bảng vi Danh sách các hình vii Danh sách các từ viết tắt viii Chương 1 : ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Sự cần thiết của đề tài . 1 1.2 Mục tiêu của đề tài 2 1.3 Phạm vi ứng dụng của đề tài . 2 Chương 2 : TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan về ngành Thuộc da . 3 2.2 Tổng quan về Công ty Thuộc da Đặng Tư Ký . 7 2.2.1 Giới thiệu chung về công ty . 7 2.2.2 Công nghệ sản xuất của công ty 8 2.2.2.1 Sơ đồ qui trình công nghệ . 8 2.2.2.2 Mô tả qui trình thuộc da . 9 2.3 Thành phần và tính chất nước thải thuộc da 10 2.3.1 Nước thải và các đặc tính của nước thải 10 2.3.2 Chất thải rắn . 16 2.3.3 Khí thải . 16 2.4 Tác động của nước thải thuộc da tới môi trường và sự cần thiết phải xử lý . 17 Chương 3 : CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỘC DA 3.1 Các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm thuộc da 18 3.2 Các phương pháp xử lý nước thải thuộc da . 20 3.2.1 Xử lý nước thải chứa sulfide S2- . 21 3.2.2 Xử lý nước thải chứa crôm Cr3+ . 22 3.2.3 Xử lý hàm lượng cặn lơ lửng bằng phương pháp keo tụ – tạo bông . 22 3.2.3.1 Cách tiến hành thí nghiệm Jartest 23 3.2.3.2 Kết quả và nhận xét . 23 3.3 Đề xuất công nghệ xử lý nước thải thuộc da . 27 3.3.1 Sơ đồ qui trình công nghệ 28 3.3.2 Thuyết minh qui trình công nghệ . 29 Chương 4 : TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 4.1 Mương dẫn và song chắn rác . 32 4.1.1 Tính toán mương dẫn đoạn trước song chắn rác 32 4.1.2 Tính toán song chắn rác . 33 4.1.3 Tính toán mương dẫn đoạn sau song chắn rác . 35 4.2 Bể thu gom nước thải thuộc crôm 36 4.3 Bể trộn và bể lắng thu hồi crôm từ nước thải 38 4.3.1 Bể trộn cơ khí . 38 . 4.3.2 Bể lắng kết tủa crôm 40 4.4 Bể điều hòa . 43 4.5 Tính toán quá trình keo tụ – tạo bông . 48 4.5.1 Bể hòa tan và bể định lượng phèn 48 4.5.2 Bể trộn cơ khí . 50 4.6 Bể keo tụ – tạo bông kết hợp lắng ly tâm đợt 1 . 53 4.7 Bể Aerotank 60 4.8 Bể lắng ly tâm đợt 2 73 4.9 Sân phơi bùn 77 Chương 5 : KHÁI TOÁN CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 5.1 Vốn đầu tư cho từng hạng mục công trình 80 5.1.1 Phần xây dựng . 80 5.1.2 Phần thiết bị . 81 5.2 Chi phí quản lý và vận hành 82 5.2.1 Chi phí nhân công 82 5.2.2 Chi phí hóa chất . 82 5.2.3 Chi phí điện năng . 82 5.3 Tổng chi phí đầu tư 83 Chương 6 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 84 Tài liệu tham khảo Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY